Ειδήσεις

Οικονομική "ανάσα" για πολύτεκνο πατέρα

"Ανάσα" για συνταξιούχο έγγαμο, πολύτεκνο, πατέρα τεσσάρων ενηλίκων παιδιών, μετά από προσωρινή διαταγή με ημ. 27/7/2016, που χορήγησε η Ειρηνοδίκης Χανίων, όπου βάσει αυτής διέσωσε και την περιουσία του.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης το συνολικό χρέος του δανειολήπτη είναι 15.736 ευρώ, σε δάνειο, σε μία τράπεζα, Εφορία και ΔΕΗ.

Επί της ουσίας της υπόθεσης το εισόδημα που διαθέτει ο οφειλέτης είναι μία σύνταξη 1.211 ευρώ, (σύνταξη και επικουρικό), ενώ τα περιουσιακά του στοιχεία είναι μία κατοικία 189 τ.μ. και ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, κυριότητας κατά 50%.

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του, τα εισοδήματα του αιτούντα, το σύνολο των χρεών του, την οικονομική του δυνατότητα και τις δαπάνες διαβίωσης (1305 ευρώ) αποφάσισε:

1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης, προσωρινής Διαταγής.

2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του αιτούντος.

3) Διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

4) Ορίζει δόσεις των 100 ευρώ, για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή, από το Ειρηνοδικείο Χανίων είναι σημαντική για τον δανειολήπτη είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν. 3869/2010, καθώς η δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία που βιώνει, του έσωσε τα σπίτια του.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση καθημερινά, στα τηλ.: 28210/92.306, 28210/92.666 και 28420/20.140.

-

Σχόλια