Ειδήσεις

Νέος Τρόπος Βάπτισης

Ο κατά τον Κύρ νέος τρόπος βάπτισης με δεδομένη την "καλή"  σχέση Ιεραρχών με τον Υπουργό Παιδείας...

Σχόλια