Ειδήσεις

Ζητούν απεγνωσμένα ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό

Για τη δημιουργία ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού, ζήτησαν τη στήριξη των βουλευτών του Ηρακλείου εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Στη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε στους βουλευτές το υπόμνημα που συνέταξε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την ΟΕΒΕΝΗ, τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου και το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο οποίο αποτυπώνεται η ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αγορά και παρουσιάζονται οι προτάσεις των φορέων για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει ο ακατάσχετος λογαριασμός, ώστε να εξασφαλίζει την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης τόνισε ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 50% των ΜΜΕ έχει δεσμευμένους εταιρικούς λογαριασμούς, ποσοστό που θα πολλαπλασιαστεί αν, από την αρχή του νέου έτους επιβληθεί στις επιχειρήσεις η χρήση μηχανημάτων POS χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση για δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αλιφιεράκης, ένας τέτοιος λογαριασμός είναι απολύτως απαραίτητος, προκειμένου  να μπορεί μια επιχείρηση, μεταξύ άλλων, να καταβάλλει μισθοδοσία στο προσωπικό της και να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και φόρους.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Μανώλης Κουμαντάκης αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ο ακατάσχετος λογαριασμός και κάλεσε τους Βουλευτές να στηρίξουν τη δημιουργία του, με άμεσες παρεμβάσεις, ώστε ν' αποφευχθεί η περεταίρω συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε σχέση με το μέτρο της αναγκαστικής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων και των φορέων τους, το οποίο  χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως εισπρακτικό μέσο των οφειλών του ελληνικού δημόσιου και των ασφαλιστικών οργανισμών, σήμερα σχεδόν το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει δεσμευμένους εταιρικούς λογαριασμούς γεγονός που καθιστά προβληματική τη συνέχιση της λειτουργία τους.

Εν προκειμένω πιστεύουμε ότι το εν λόγω μέτρο υποχρεώνει κάτ΄ ουσίαν την επιχείρηση είτε να λειτουργεί εκτός τραπεζικού συστήματος, ενάντια στην ισχύουσα νομοθεσία είτε, εναλλακτικά, να διακόψει της λειτουργία της αφού δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος διακίνησης του τζίρου της.

Για αυτούς τους λόγους και επειδή θεωρούμε ότι η εφαρμογή του μέτρου είναι αντιπαραγωγική, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να επιλύσει και έχει φέρει αποτελέσματα αντίθετα από το στόχο για τον οποίο εφαρμόζεται, καταθέτουμε πρόταση - πλαίσιο για θεσμοθέτηση ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις  και ζητούμε από την πολιτεία την άμεση υιοθέτησή της.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ   

1.      Θεσμοθέτηση του ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ των επιχειρήσεων σε δύο τουλάχιστον Ελληνικές Τράπεζες (για λόγους ανταγωνισμού), χωρίς όριο δέσμευσης και με αποδέσμευση, για πληρωμές υποχρεώσεων, όλων των υφιστάμενων διαθεσίμων που σήμερα παραμένουν παγωμένα και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

2.      Δυνατότητα μέσω των ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ να πληρώνονται συγκεκριμένα:

1.      οι υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (φόροι, τέλη, φπα κλπ) και των ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ) και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ) ώστε η επιχείρηση, ανεξάρτητα από τα χρέη της να μπορεί να λειτουργεί σύννομα και τα ποσά που σήμερα είναι παγωμένα λόγω δέσμευσης να αξιοποιούνται άμεσα προς όφελος του δημοσίου και της οικονομίας γενικότερα.

2.      οι υποχρεώσεις προς τη μισθοδοσία και τους προμηθευτές - συνεργάτες,  ώστε η επιχείρηση να συνεχίζει ομαλά τη λειτουργία της. Η λίστα των λογαριασμών αυτών  συμφωνείται προκαταβολικά ώστε να μην γίνονται εξαιρέσεις ενώ νέοι λογαριασμοί που θα προκύπτουν από νέες συνεργασίες θα μπορούν χωρίς περιορισμό να προστίθενται στο σύστημα.

3.      Τη σύνδεση των ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ με τερματικά μηχανήματα POS της επιχείρησης,  δεδομένου ότι (όπως πληροφορούμαστε) επίκειται η καθολική χρήση τους από την κυβέρνηση σας με επερχόμενη νομοθετική ρύθμιση.

4.      Τη δυνατότητα ανάληψης  ελάχιστου ποσού εργοδοτικής αμοιβής έως 1500 ευρώ το μήνα (για κάθε φυσικό πρόσωπο) με το οποίο οι ιδιοκτήτες μπορούν να διαβιούν ευπρεπώς και να πληρώνουν τις προσωπικές, οικογενειακές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους (αυτό εξάλλου προβλέπεται ήδη για του ιδιώτες).

5.      Προστασία του συνόλου του ακατάσχετου λογαριασμού

6.      Επανενεργοποίηση της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις επιχειρήσεις που την απώλεσαν ή δεν έχουν προφτάσει να υλοποιήσουν  .

Θεωρούμε ότι με την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων δεν θα λυθεί μόνο ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις αλλά θα ωφελήσει παράλληλα το Ελληνικό δημόσιο αλλά και το τραπεζικό σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση  σε συνδυασμό με την πρόθεση της κυβέρνησης για πλήρη επικράτηση του πλαστικού χρήματος υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μεταφοράς έδρας στο εξωτερικό και βεβαίως αναστολής λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

φωτογραφίες : Νίκος Χαλκιαδάκης

Σχόλια