Ειδήσεις

Η αξία του Σάλιου

Η αξία του σάλιου σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του νερού με το πενάκι του Ζάχαρη!

Σχόλια