Ειδήσεις

Η χώρα δεν είναι κοινωνικό αγαθό;

Να σου έχουν πάρει τη χώρα σου, κι εσύ να διαμαρτύρεσαι για το νερό...

Σχόλια