Ειδήσεις

«Αναιμικές» προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Κρήτη

Με την κάλυψη μόνο του 25% περίπου των κενών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων σε νηπιαγωγούς και δασκάλους ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης, επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας, να μπαλώσει τις ανάγκες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.

Με την κάλυψη μόνο του 25% περίπου των κενών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων σε νηπιαγωγούς και δασκάλους ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης, επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας, να μπαλώσει τις ανάγκες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.

Την περασμένη Παρασκευή αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε η πρόσληψη 1000 δασκάλων και 140 νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης μέσω ΕΣΠΑ.

Οι προσλήψεις αυτές εφόσον γίνουν αποδεκτές από τους εν λόγω δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης, θα καλύψουν ένα μικρό ποσοστό των κενών που υπάρχουν στα σχολεία όλης της χώρας.

Στην Κρήτη προσλαμβάνονται 20 νηπιαγωγοί και 125 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης ενώ τα κενά είναι τετραπλάσια.

Στο Ηράκλειο προσλαμβάνονται 6 νηπιαγωγοί και 46 δάσκαλοι, στα Χανιά 5 νηπιαγωγοί και 33 δάσκαλοι, στο Ρέθυμνο 7 νηπιαγωγοί και 36 δάσκαλοι και στο αδικημένο Λασίθι μόνο 2 νηπιαγωγοί και 10 δάσκαλοι.

Στο Λασίθι οι πιστώσεις είναι συνολικά 45 σε όλο το Νομό αλλά προσλαμβάνονται μόνο 12 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης.

Στο Λασίθι τοποθετούνται μόνο 2 νηπιαγωγοί παράλληλης στήριξης ενώ χρειάζονται άλλοι 10 για να καλυφτούν οι ανάγκες όλων των παιδιών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 140 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) και 1.000 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 26 έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της περιοχής, που προσλήφθηκαν, για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ρεπορτάζ: Νίκος Πετάσης

Σχόλια