Ειδήσεις

Σακατεύοντας την Διαπλοκή

Αυτό είναι το πενάκι του Κυρ, με την προσλαμβάνουσα του πως έχει σακατευτεί πλέον η Διαπλοκή στη χώρα μας...

Σχόλια