Ειδήσεις

Άνευ άλλου σχολίου

Με το πενάκι του Δερμεντζόγλου , τι άλλο να σχολιάσεις με το θρήνο κάθε φορά που έχουμε μπουρίνια στην Ελλάδα.

Σχόλια