Ειδήσεις

Δείτε τα ονόματα για τους παιδικούς σταθμούς

Ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα αποτελέσματα για τους Παιδικούς Σταθμούς ΕΣΠΑ με διαδικασία Voucher για τα βρέφη και τα νήπια που θα φιλοξενηθούν σε αυτούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δικαιούχοι γονείς των οποίων τα παιδιά επιλέχθηκαν να φοιτήσουν στα ΚΕΠΑ θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό έντυπο Voucher, καθώς και βεβαίωση κατάθεσης ερωτηματολογίου στα κατά τόπους ΚΕΠΑ που επιλέχθηκαν.

Αποτελέσματα Εγγραφών Βρεφών - Νηπίων μέσω Δήμου

Στους πίνακες κατάταξης αναγράφονται οι πλήρης και οι ελλιπείς φάκελοι γονέων.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση έως και τρεις (3) εργάσιμες από την ανάρτηση των Πινάκων Επιλογής (έως και Τετάρτη 7/9/2016).

Για τους γονείς με πλήρη φάκελο η φοίτηση των παιδιών με νέα εγγραφή θα ξεκινήσει από τις 12/09/2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΒΡΕΦΗ

ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΝΗΠΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σχόλια