Ειδήσεις

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Έντονες αντιδράσεις από αγρότες στο 1,5 δισ. του Αποστόλου

Πόρους 1,5 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο κ. Αποστόλου με τους αγρότες να αντιδρούν, την ώρα που οι εξαγωγές καταγράφουν πτώση... 70%!

Έως το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν σημαντικής βαρύτητας μέτρα στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, που θα κινητοποιήσουν πόρους 1,5 δισ. ευρώ.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Έως το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τα οποία θα κινητοποιήσουν πόρους της τάξης των 1,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, τονίζοντας ότι «μπορούν να αποτελέσουν την ατμομηχανή για μία νέα αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στον αγροτικό τομέα».

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο σημερινής συνέντευξης Τύπου, θα προκηρυχθεί το μέτρο για τους νέους αγρότες, το οποίο, όπως εκτιμάται, θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου. Είναι προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ και θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Για το μέτρο έχει, ήδη, γίνει προδημοσίευση.

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, ανέρχεται σε 17.000 ευρώ, που, όμως, μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

- Κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

- Κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 ευρώ.

Το δεύτερο μέτρο που θα προκηρυχθεί είναι αυτό της μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων, καθώς και ο εξαγωγικός προσανατολισμός τους.

Ο διαθέσιμος για νέες προσκλήσεις προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 400 νέα επενδυτικά σχέδια.

Το μέτρο αφορά την ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες, που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους.

Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% έως 75%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.

Το τρίτο μέτρο αφορά τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ώστε να ενθαρρυνθεί η στροφή σε βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προς όφελος, τόσο των παραγωγών, όσο και του περιβάλλοντος. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 555 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Η τέταρτη προκήρυξη αφορά το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης, που θα ακολουθήσουν την ένταξη των νέων γεωργών, ώστε να αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στη γεωργία. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 360 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 5.000 νέα επενδυτικά σχέδια.

Το μέτρο αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κ.λπ.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 75%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.

Τέλος, θα προκηρυχθεί και το μέτρο για την κατάρτιση των νέων γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν, κατά προτεραιότητα, στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών δικαιούχων, που εκτιμάται ότι θα φτάσουν μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους 24.000 καταρτιζόμενους.

Υπενθυμίζεται, ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι ύψους 4,7 δισ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει, ήδη, προκηρυχθεί το μέτρο ενίσχυσης των παραγωγών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2016, με 150 εκατ. ευρώ. Έχει, δε, γίνει η πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου LEADER, πρόσκληση η οποία είναι κοινή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), με δημόσια δαπάνη 322 εκατ. ευρώ για το ΠΑΑ και 54 εκατ. ευρώ για το ΕΠΑλΘ, αντίστοιχα.

«Περσινά ξινά σταφύλια» λένε οι αγρότες! - Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ για τις εξαγωγές

Άμεση ήταν η αντίδραση των αγροτών, με το neakriti.gr να έρχεται σε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της ομάδας  Αμπελουργών Κρήτης κ. Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος σε έντονο τόνο διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για μέτρα της Κυβέρνησης, και ότι το κράτος έχει επιβάλλει μόνο αρνητικά μέτρα για τον αγροτικό κόσμο.

«Τα μέτρα που αναφέρει ο κ. Αποστόλου, είναι αυτά του 2ου πυλώνα, τα οποία θα τα παίρναμε θέλοντας και μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προγράμματα του 2007-2013, τα οποία με γέφυρα το 2014 θα τα εισέπρατταν οι αγρότες το 2014-2020. Ήταν σχεδιασμένα από το 2013 και φυσικά αναμενόμενα.

Δεν υπάρχει κανένα νέο πρόγραμμα, κανένα αγροτικό μέτρο! Περιμένουμε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντίμετρα του φόρου που μας επέβαλλε με 22% και ζητά προκαταβολή 100%!»

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ωστόσο, πως σύμφωνα με την ΔΑΟΚ και τα επίσημα στοιχεία φέτος για τις εξαγωγές υπάρχουν 4.000 τόνοι επιτραπέζιων σταφυλιών, αριθμός κατά 70% μικρότερος σε σχέση με το 2014 παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε την περασμένη χρονιά, πρόβλημα στην καλλιέργεια.

«Λόγω του καύσωνα και της ανεμοθύελλας, είχαμε σοβαρό πρόβλημα και ποτέ δεν αποζημιωθήκαμε. Αλλά από την πλευρά μας, αποδεχθήκαμε την βαριά φορολογία της Κυβέρνησης, εφόσον συνεχίζουμε και καλλιεργούμε».

Μάλιστα, ο κ. Χιλετζάκης κάνει αναφορά και στους νέους αγρότες στους οποίους αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο κ. Αποστόλου.

«Ένα νέο παιδί γιατί να γίνει νέος αγρότης; Δεν υπάρχουν σχέδια, δεν υπάρχει στήριξη, δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα για να τον στηρίξει. Καλό θα ήταν η Κυβέρνηση να πληρώσει τα προηγούμενα του 2014, που οφείλονται σε νέους αγρότες του τότε, υπάρχουν φράγματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουμε νερό.»

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός όπως επεσήμανε πως καμία κυβερνητική βοήθεια δεν ήρθε για την καταστροφή των αμπελιών.

Ρεπορτάζ: Victor Κουμαντάκης

Σχόλια