Ειδήσεις

Αναγνωρίζονται τα ένσημα του ιδιωτικού τομέα

Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ενημέρωση προς τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι είναι κάτι θετικό για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ενημέρωση προς τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι είναι κάτι θετικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, ανάμεσα στα τόσα αρνητικά που τους επιβάλλονται τα τελευταία χρόνια και γίνεται για πρώτη φορά, συνεχίζεται και λήγει τέλος Αυγούστου η διαδικασία υποβολής από τους υπαλλήλους του Δημοσίου των ενσήμων που μπορεί να έχουν από τον ιδιωτικό τομέα, σε διάστημα πριν το διορισμό τους.

Η αναγνώριση της ιδιωτικής προϋπηρεσίας θα αποτελέσει κριτήριο αξιολόγησης στη διαδικασία στελέχωσης θέσεων ευθύνης, με μοριοδότηση ανάλογη της προϋπηρεσίας. Δε θα συνδεθεί άμεσα με μισθολογικές αποδοχές ή ασφαλιστικά ζητήματα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία εκτός Δημοσίου, σε συναφές αντικείμενο, έως επτά έτη πριν από το διορισμό τους, εφόσον αποδεικνύεται.

Πάντως, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν στις υπηρεσίες τους να καταθέσουν τα επιπλέον ένσημα που μπορεί να έχουν από οποιαδήποτε εργασία του ιδιωτικού τομέα, υπό προϋποθέσεις βέβαια που περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ, με την οποία δίνονται οδηγίες για τη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα.

Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι το δικαίωμα αναγνώρισης από τους δημοσίους υπαλλήλους είναι μέχρι και 7 χρόνια απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Δύο είναι οι κατηγορίες που αναφέρονται: α) Η πρώτη είναι για τις περιόδους απασχόλησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001 και β) οι περίοδοι απασχόλησης από 1 Ιανουαρίου 2002.

Η αναγνώριση

Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά. Η αίτησή του, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του υπαλλήλου.

Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

Γ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

«Μικρά οφέλη, καθαρά διοικητικά»

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των εκπαιδευτικών, ο πρόεδρος του Συλλόγου "Δ. Θεοτοκόπουλος" Γιώργος Μακράκης, λέει στη "Νέα Κρήτη": «Όπως αναφέρει και η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, δεν υπάρχουν μισθολογικά ή συνταξιοδοτικά οφέλη.

Τα οφέλη για τον κλάδο μας είναι μόνο, καθαρά, διοικητικά».

Πάντως, για τον κλάδο των εκπαιδευτικών προβλεπόταν και πιο παλιά, όπως διευκρινίζει ο ίδιος, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα του εκπαιδευτικού να προσκομίσει ένσημα για προϋπηρεσία που είχε στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που δεν ήταν όμως μέχρι τώρα ευρύτερα γνωστό στους εκπαιδευτικούς.

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης

Σχόλια