Ειδήσεις

Προσλαμβάνουν μόνο... για μερική απασχόληση

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς όπως προκύπτει 1 στις 2 προσλήψεις αφορά θέση μερικής απασχόλησης.

Και μπορεί το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων που προκύπτει να είναι θετικό κατά 19.281 θέσεις εργασίας, αφού καταγράφονται 201.793 προσλήψεις , έναντι 182.512 αποχωρήσεων, ωστόσο τα στοιχεία του συστήματος δείχνουν ότι οι περισσότερες από τις προσλήψεις αφορούν σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, από τις 201.793 προσλήψεις που έγιναν τον Ιούλιο, οι 78.432 ή το 38,87% αφορούσαν θέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ 30.859 ή το 15,29% αφορούσαν εκ περιτροπής εργασίας.

Νέοι,τα φθηνά εργατικά χέρια

Η ηλικιακή σύνθεση των κινήσεων αυτών στην αγορά εργασίας προβληματίζουν. Όπως προκύπτει από την Εργάνη, στις μεγαλύτερες ηλικίες το ισοζύγιο είναι αρνητικό, καθώς οι απολύσεις ξεπερνούν τις προσλήψεις, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις νεαρές ηλικίες, κάτι που μεταφράζεται σε φθηνά εργατικά χέρια των μικρότερων ηλικιών.

Την πρώτη θέση στους τομείς που προσλαμβάνονται καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες εστίασης και ακολουθούν τα καταλύματα, η βιομηχανία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο και το χονδρικό εμπόριο. Στις απολύσεις, την πρώτη θέση κατείχε ο τομέας της εκπαίδευσης, κάτι που συνδέεται με τη λήξη η σχολική περίοδος.

Ρεπορτάζ : Φωτεινή Μαυροματάκη

Σχόλια