Ειδήσεις

Αναρτήθηκαν προτεινόμενες τιμές των υπό τιμολόγηση φαρμάκων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, οι τελικές προτεινόμενες Χονδρικές τιμές (και τιμές παραγωγού) των υπό τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες αποστέλλονται και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, οι τελικές προτεινόμενες Χονδρικές τιμές (και τιμές παραγωγού) των υπό τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες αποστέλλονται και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Η νέα λίστα περιλαμβάνει 54 σκευάσματα με πλήρη αίτηση, 49 με Νέα δραστική ουσία, 33 με αίτηση για σταθερό συνδυασμό, 354 με αίτηση για γενόσημο, 6 με αίτηση συγκατάθεσης, 32 με αίτηση για Υβριδικό, 19 με Γνωστή δραστική, 46 με αίτηση  για προϊόν με καλώς καθιερωμένη χρήση, 2 με αίτηση παραδοσιακής φυτικής προέλευσης 2 και 17 με αίτηση για όμοιο βιολογικό.

Πηγή: healthview.gr

Σχόλια