Ειδήσεις

Η ΔΕΥΑΗ προσλαμβάνει προσωπικό

Στην πρόσληψη συνολικά 14 ατόμων μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προχωρά η ΔΕΥΑΗ. Οι εν λόγω προσλήψεις αφορούν υδρονομείς.

Στην πρόσληψη συνολικά 14 ατόμων μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προχωρά η ΔΕΥΑΗ. Οι εν λόγω προσλήψεις αφορούν υδρονομείς, με σύμβαση εργασίας δύο μηνών, και γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες χωριών και οικισμών του δήμου Ηρακλείου.

Οι 14 εργαζόμενοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα εργαστούν ως υδρονομείς άρδευσης στα Σταυράκια, στις Δαφνές, στις Βασιλειές, τον Άγιο Βλάση, αλλά και το Σκαλάνι. Εξάλλου, οι υδρονομείς θα απασχολούνται και στις αγροτικές περιοχές του Αγίου Σίλα, του Βενεράτου, της Αυγενικής, των Κερασιών και του Σίβα, αλλά και των Βουτών.

Στα χωριά στα οποία θα τοποθετηθούν οι υδρονομείς βρίσκονται ακόμη το Πετροκέφαλο, το Πενταμόδι, η Σίβα, ο Προφήτης Ηλίας, οι Άνω και Κάτω Ασίτες, ο Άγιος Μύρωνας και ο Πύργος.

Τα προσόντα

Ποια είναι, όμως, τα γενικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι; Καταρχάς θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, και να είναι υγιείς, ούτως ώστε να μπορούν να εκτελούν ανεμπόδιστα τα καθήκοντά τους. Επίσης πρέπει να μην έχουν κάποιο κώλυμα (όπως καταδίκη, υποδικία, ή δικαστική συμπαράσταση). Όπως είναι λογικό, οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι γνώστες των χωριών και των οικισμών για τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον, αλλά και να έχουν γνώσεις και σχετική εμπειρία σε υδραυλικά θέματα. Σημειώνεται ότι για τη συνδρομή των γενικών προσόντων οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση.

Δεν έχουν δικαίωμα αίτησης οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εκλεγμένοι στις τοπικές κοινότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, στην οδό Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, στο Ηράκλειο. Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Μαρίνα Παπαδάκη.

 Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ξεκινά την Τετάρτη 24 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στη ΔΕΥΑΗ, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη ΔΕΥΑΗ, καλώντας στο τηλέφωνο 2810/529.388.

Σχόλια