Ειδήσεις

Στη Διαύγεια η ανάληψη για την δημοπρασία των αδειών

Αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΩΤΤ2465ΙΧΦ-ΝΦΗ) η ανάθεση, μετά από νέο διαγωνισμό, στην εταιρεία Singular Logic, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εγκατάστασης στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει της προκήρυξης 1/2016 του υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία χορήγησης τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση στη «Διαύγεια»

Σχόλια