Ειδήσεις

Πως μειώθηκε η ανεργία στην Κρήτη... σε ένα μόλις χρόνο

Εντυπωσιακή μείωση καταγράφει ο κεντρικός δείκτης ανεργίας από την Ελληνική Στατιστική αρχή για την περιοχή της Κρήτης από το 2015 μέχρι το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, από τον Μάρτιο του '15 που η ανεργία ήταν στο 24,1% φαίνεται πως αποκλιμακώνεται στο 21,2%, ήτοι 2,9 μονάδες πτώση.

Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2016 ανήλθε σε 23,5% έναντι 25,0% τον Μάιο του 2015 και έναντι του αναθεωρηµένου προς τα άνω 23,5% τον Απρίλιο του 2016. Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Μάιο του 2016, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.653.788 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.123.496 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.274.393 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 59.723 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2015 (αύξηση 1,7%) και µειώθηκαν κατά 15.885 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2016 (µείωση 0,4%).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 73.843 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2015 (µείωση 6,2%) και κατά 2.555 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2016 (µείωση 0,2%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 26.524 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2015 (µείωση 0,8%) και αυξήθηκαν κατά 15.301 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2016 (αύξηση 0,5%).

Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά καθιστώντας, µε αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείµενη τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιµήσεις της στα δεδοµένα πολλών µηνών για να µπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιµώµενα µεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά µια σηµαντική µεταβολή των µεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Σχόλια