Ειδήσεις

Ανοίγει θέση γιατρού στην Ιεράπετρα

Θέση ειδικευμένου ιατρού στο κλάδο του ΕΣΥ, Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Παθολογίας, προκηρύσσει η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας ΕΣΥ.

Η αίτηση -δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο ΓΝ -ΚΥ Ιεράπετρας από σήμερα 22 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου 2016 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένο δέμα και στην καθορισμένη ημερομηνία στην ταχυδρομική  Δ/νση του Νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας, στο τηλέφωνο 28423-40205,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχόλια