Ειδήσεις

Κρητικό νερό σε "βρώμικη" λίστα της Επιθεώρησης

Στην λίστα των επιθεωρητών Υγείας φαίνεται πως βρίσκονται δύο εργστάσια που παράγουν νερό, ένα εκ των οποίων στην Κρήτη, και φαίνεται να μην τηρούν κανόνες καθαριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας, το εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό από την Κρήτη έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από πολίτες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το newpost, στον εισαγγελέα στέλνουν οι Επιθεωρητές Υγείας δύο εργοστάσια εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού που εδρεύουν το ένα στην Κρήτη και το άλλο στην Ηπειρο καθώς μετά από επιτόπιους ελέγχους διαπίστωσαν ότι εμφιαλώνουν νερό χωρίς να τηρoύν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής εντός των εργοστασίων, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ποιότητα του παρεχόμενου στο κοινό εμφιαλωμένου νερού, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία.

Στα πορίσματά τους, οι Επιθεωρητές Υγείας, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες σαρωτικούς ελέγχους σε πολλά εμφιαλωτήρια νερού σε όλη τη χώρα, επισημαίνουν μεταξύ άλλων, για τα δύο εργοστάσια εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού ότι:

*Δεν διαθέτουν απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων

*Στο ένα από τα δύο δεν υπάρχει Υδρογεωλογική μελέτη της πηγής υδροληψίας η οποία να αποτυπώνει την υπόγεια ροή του νερού και τους πιθανούς κινδύνους ρύπανσης από το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον.

*Δεν υπάρχει οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων.

*Στο ένα από τα εργοστάσια ο χώρος των αποδυτηρίων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού ήταν ακάθαρτος, όπως και η αποθήκη ετοίμων προιόντων, με κινδύνους επιμόλυνσης των προιόντων της επιχείρησης.

*Οι εργαζόμενοι δεν διέθεταν βεβαιώσεις εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

*Το ένα από τα δύο εργοστάσια δεν διέθετε πλήρη χημική εξέταση σε δείγματα προιόντων.

*Το έτερο εργοστάσιο δεν διέθετε στο χώρο εμφιάλωσης σύστημα κατάλληλης επεξεργασίας (φίλτρανση)του αέρα για την κατακράτηση της σκόνης και των μικροοργανισμών ώστε να εξασφαλίζεται ένα πρακτικά στείρο περιβάλλον.

*Ο περιβάλλον χώρος των εργοστασίων ήταν ρυπαρός και ακατάστατος.

*Ο χώρος της αποθήκης, σε ένα από τα εργοστάσια,δεν ήταν κατασκευασμένος από λείο και αδιαπότιστο υλικό με αποτέλεσμα να διευκολύνεται τυχόν είσοδος τρωκτικών η εντόμων υγειονομικής σημασίας.

*Στις ετικέτες των εμφιαλωμένων νερών αναγράφεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του νερού του προηγούμενου έτους, ενώ δεν προσκομίστηκαν νέες ετικέτες. Στις προτάσεις τους οι Επιθεωρητές Υγείας ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα, ωστόσο όπως προκύπτει υπάρχει καθυστέρηση στη συμμόρφωση από τους υπευθύνους των εργοστασίων.

Δείτε τα πορίσματα των επιθεωρητών Υγείας παρακάτω

Σχόλια