Ειδήσεις

O Γ. Φραγκιαδάκης, ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Ο διδάκτωρ στο Πολυτεχνείο Κρήτης Γιώργος Φραγκιαδάκης, αναλαμβάνει τη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο οποίος ορκίστηκε ενώπιον της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Γιώργος Φραγκιαδάκης, που κατάγεται από τα Χανιά, γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Είναι διδάκτωρ Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Σπούδασε λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση στο πανεπιστήμιο του Essex της Μ. Βρετανίας και έχει αποκτήσει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στους τομείς των χρηματοοικονομικών και επενδύσεων, στο πανεπιστήμιο του Exeter (Μ. Βρετανία), καθώς και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων από το 2003 και από το 2013 ασκεί καθήκοντα υποδιευθυντή Διοικητικού.

Κατά την περίοδο 2011-2012 διατέλεσε υποδιοικητής στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, με αντικείμενο την Οικονομική Λειτουργία των Μονάδων Υγείας της Κρήτης, όπου και του απονεμήθηκε «εύφημος μνεία» για το έργο του, από τον υπουργό Υγείας (2012).

Από το 2014 είναι καθηγητής - σύμβουλος (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), όπου διδάσκει οικονομικά της υγείας και διοίκηση υπηρεσιών υγείας, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

Από το 2012 συνεργάζεται με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξωτερικός διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», στους τομείς της «Διοίκησης με Στόχους στις Υπηρεσίες Υγείας (MBO in Health Services)» καθώς και της «Οικονομικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας».

Από το 2009 ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ), στα αντικείμενα της Στρατηγικής Διοίκησης και του Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας. Έχει πλήθος παρουσιάσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με αντικείμενο την αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας και τα οικονομικά της υγείας.

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Φραγκιαδάκης του Φραγκίσκου κατάγεται από τα Χανιά και γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα.

Είναι διδάκτωρ Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο πανεπιστήμιο του Essex της Μ. Βρετανίας και έχει αποκτήσει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στα Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις, Πανεπιστήμιο του Exeter (Μ. Βρετανία) καθώς και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΕΑΠ).

Διοικητική εμπειρία: Εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων από το 2003 και από το 2013 ασκεί καθήκοντα ως Υποδιευθυντής Διοικητικού.

Στο παρελθόν (2011-2012) έχει διατελέσει Υποδιοικητής στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με αντικείμενο την Οικονομική Λειτουργία των Μονάδων Υγείας της Κρήτης όπου και του απονεμήθηκε η «εύφημος μνεία» για το έργο του από τον Υπουργό Υγείας (2012).  

Ακαδημαϊκά: Από το 2014 είναι Καθηγητής - Σύμβουλος (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) όπου διδάσκει οικονομικά της υγείας και διοίκηση υπηρεσιών υγείας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Συνεργάζεται, από το 2012 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως εξωτερικός διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» στις θεματικές ενότητες Διοίκηση με Στόχους στις Υπηρεσίες Υγείας (MBO in Health Services) καθώς και στην ενότητα Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας. Από το 2009 ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ) στα αντικείμενα της Στρατηγικής Διοίκησης και του Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας. Έχει πλήθος παρουσιάσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με αντικείμενο την αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας και τα οικονομικά της υγείας.   

Σχόλια