Ειδήσεις

Η αναβάθμιση υπηρεσιών πρώτιστο μέλημα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την έκθεση των ασθενών σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή τους, μέσω της δημιουργίας εργαστηρίων αναφοράς σε νοσοκομεία, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά σε όλους τους τόνους ότι, πρώτιστο μέλημά της και γνώμονας όλων των ενεργειών της είναι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, ακόμα και στις δύσκολες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνθήκες.

Θέτοντας τον πολίτη και τις ανάγκες του στο κέντρο της προσοχής και με στόχο να προσφέρεται το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων στους πολίτες αστικών και αγροτικών περιοχών, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται είτε σε ιδιωτικές μονάδες υγείας πληρώνοντας την απαραίτητη συμμετοχή, είτε σε άλλες δημόσιες δομές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ο σχεδιασμός της 7ης ΥΠΕ Κρήτης επικεντρώνεται στην ενίσχυση εργαστηριών των νοσοκομείων, προκειμένου να δέχονται δείγματα αίματος από όλες τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα διενέργειας των απαραίτητων για τα επείγοντα περιστατικά εξετάσεων στις μονάδες ΠΦΥ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται στα αξιόπιστα εργαστήρια των νοσοκομείων, αλλά και εξετάσεων που απαιτείται η άμεση εκτέλεσή τους, οι οποίες πριν, λόγω δομικών προβλημάτων και διαδικασιών προμηθειών, γίνονταν με δυσχέρεια και ελλείψεις.

Ο σχεδιασμός αυτός βασίστηκε σε μελέτη από ειδική επιτροπή που συνέστησε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με συμμετοχή  γιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, των νοσοκομείων και υπηρεσιακών στελεχών, η οποία μελέτησε τις ανάγκες των πολιτών, την οικονομική διάσταση του ζητήματος, αλλά και τις πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών με προηγμένα συστήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Πρόταση της επιτροπής είναι η πλειοψηφία των εξετάσεων ρουτίνας να μεταφέρονται σε εργαστήρια αναφοράς, τα οποία ήδη λειτουργούν στα νοσοκομεία και διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Τα πλεονεκτήματα της πρότασης εστιάζονται:

  • Στη διεύρυνση του εύρους των εργαστηριακών εξετάσεων που μπορούν να κάνουν οι πολίτες στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άρα πλησίον της κατοικίας τους. Πλέον οι πολίτες (και ειδικότερα οι πολίτες σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της ενδοχώρας) θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση στο σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων (πχ ορμονολογικές). Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν όλες τις εξετάσεις που απαιτούνται με μία επίσκεψη στην μονάδα ΠΕΔΥ, καθώς αποφεύγεται το ενδεχόμενο μη πραγματοποίησης μιας συγκεκριμένης εξέτασης από το σύνολο των συνταγογραφημένων εξετάσεων. Τα αποτελέσματα θα λαμβάνονται αυθημερόν μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
  • Στην μείωση κόστους. Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, η μείωση του κόστους αναμένεται να ξεπεράσει τις 55.000 ευρώ ανά έτος, λόγω επίτευξης οικονομιών κλίμακας, εξοικονόμηση που θα διοχετευθεί στην πραγματοποίηση άλλων δράσεων για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η μείωση προέρχεται μεταξύ άλλων από τις χαμηλότερες τιμές αγοράς αντιδραστηρίων από τα νοσοκομεία και από την αποφυγή των κοστοβόρων διαδικασιών ελέγχου και διαπίστευσης.
  • Στην κάλυψη των «επειγόντων» εργαστηριακών εξετάσεων απευθείας από τα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας. Οι μονάδες ΠΕΔΥ θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούν τις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «επείγουσες» για την άμεση αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών (Γενική αίματος, γενική ούρων, τροπονίνη, Strep-test, CRP κλπ) 24 ώρες το 24ωρο,όλες τις μέρες της εβδομάδας
  • Στην αύξηση των εσόδων από τον ΕΟΠΥΥ, λόγω αύξησης των διενεργούμενων στις δημόσιες δομές υγείας εξετάσεων.
  • Στην αναβάθμιση των εργαστηριών αναφοράς μέσω της απόκτησης διαπίστευσης αλλά και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, με πόρους που θα απελευθερωθούν λόγω επίτευξης οικονομίας κλίμακας.

Οι ενέργειες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης βασίζονται σε λεπτομερή σχεδιασμό και λαμβάνουν υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους, προκειμένου το εν λόγω εγχείρημα να επιτύχει πλήρως τους τιθέμενους στόχους που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όρους αποδοτικότητας, ασφάλειας και ισότιμης πρόσβασης.

Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εργαστηριακούς, τοπική αυτοδιοίκηση, κέντρα υγείας), τόσο για ενημέρωση όσο και για να εντοπιστούν έγκαιρα προβλήματα και αδυναμίες. Προκαλεί λοιπόν εύλογη απορία η σπουδή του διευθυντή του βιοχημικού τμήματος του Γ.Ν. Ρεθύμνου να δημιουργήσει εντυπώσεις, κινδυνολογώντας για ένα τόσο σοβαρό θέμα χωρίς να έχει κάνει προηγουμένως καμία προσπάθεια να αποταθεί στην προϊσταμένη αρχή, την ΥΠΕ, προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις και διαστρεβλώσεις των πραγματικών γεγονότων και προθέσεων.

Φαίνεται όμως ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν στις προθέσεις του, διαφορετικά θα γνώριζε ότι το εγχείρημα αυτό δεν αποτελεί «υπουργική απόφαση», ότι ο αριθμός δειγμάτων που αποτυπώνεται στην προκήρυξη αφορά το μέγιστο αριθμό μεταφοράς από τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και όχι στον πραγματικό αριθμό δειγμάτων, ο οποίος βάσει των στοιχείων είναι αισθητά μικρότερος και με κόστος 45 και όχι 450.000 ευρώ! και ότι το εργαστήριο αναφοράς δεν είναι απαραίτητο να είναι στο νοσοκομείο του κάθε νομού.

Σε κάθε περίπτωση οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού επιβάλουν την ανάπτυξη συνεργασιών που θα εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις υπάρχουσες υποδομές και πόρους και όχι τη στείρα περιχαράκωση. Αυτή η κουλτούρα συνέργειας αξίζει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει μέσω της στήριξης που παρέχει με τις υπηρεσίες του στο Γ.Ν Ρεθύμνου το προσωπικό της ΠΦΥ του νομού κι αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται.  

Γίνεται λοιπόν προφανές ότι το παραπάνω εγχείρημα απέχει παρασάγγας από σενάρια περί υποβάθμισης της ΠΦΥ ή των νοσοκομείων αφού κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο σχεδιασμός του υπουργείου υγείας περιλαμβάνει την ενίσχυση σε προσωπικό των εργαστηρίων μέσω της  επόμενης δέσμη προσλήψεων, όπως έγινε ήδη με το Γ.Ν. Ρεθύμνου με την πρόσληψη δύο (2) επικουρικών γιατρών Βιοπαθολόγων και ενός (1) μόνιμου γιατρού Βιοπαθολόγου, καθώς και τριών (3) επικουρικών παρασκευαστών εργαστηρίων.

Κάθε καλοπροαίρετη κριτική είναι κάτι παραπάνω από επιθυμητή, αφού στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Εκτός αν θεωρείται αποδεκτό να μεταφέρονται οι ασθενείς από μονάδα σε μονάδα αντί τα δείγματα αίματος, ενισχύοντας την ιδιωτική δαπάνη υγείας των πολιτών και την ταλαιπωρία αυτών.

Σχόλια