Ειδήσεις

"Καμία ανησυχία" λέει το Υπουργείο για τα λάθος απολυτήρια

Ανακοίνωση για τα λάθος απολυτήρια που έχουν παραλάβει μαθητές λυκείων της χώρας εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο υποστηρίζει πως έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα και "δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε ανησυχία".

Ειδικότερα στην ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας αναφέρει τα εξής:

1.Μικρός αριθμός απολυτηρίων εκδόθηκε με βάση την προγενέστερη έκδοση  απολυτηρίων τίτλων (σχολικό έτος 2014-2015)  η οποία ήταν αναρτημένη στο Μyschool και στην οποία υπήρχε η ένδειξη  «Ομάδες Προσανατολισμού /κατεύθυνση» και όχι η σωστή  ένδειξη «Ομάδες Προσανατολισμού», η οποία ισχύει για το σχολικό έτος 2015-16.

2. Εκ παραδρομής και με ευθύνη τους  ορισμένοι Διευθυντές Σχολείων και Σύλλογοι Καθηγητών  προχώρησαν σε  λανθασμένη εκτύπωση και έκδοση απολυτηρίων τίτλων  πριν από την λήξη και των επαναληπτικών εξετάσεων  και  παρά την πρόβλεψη της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α. Αρ.Πρωτ.63765/14-04-2016).

3.Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός το Υπουργείο Παιδείας ενήργησε άμεσα. Ζήτησε ενημέρωση από τους Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης και στη συνέχεια έδωσε οδηγίες προκειμένου σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις  και αφού οι τελευταίες εντοπίσουν τα σχολεία που εξέδωσαν λανθασμένους τίτλους, να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες με βάση την κείμενη νομοθεσία, για την απόσυρση των λανθασμένων τίτλων και την έκδοση νέων  ορθών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διαβεβαιώνει τους απόφοιτους, τις οικογένειες τους και την ελληνική κοινωνία ότι τα ελάχιστα  λανθασμένα απολυτήρια έχουν αποσυρθεί  και  αντικατασταθεί από νέα. Συνεπώς, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε  ανησυχία".

Σχόλια