Ειδήσεις

Σπάνιες θαλάσσιες χελώνες καταλήγουν σε... ψαραγορές

Η είδηση προκαλεί σοκ αλλά τα στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση της MEDASSET. Παράνομο εμπόριο θαλάσσιων χελωνών, που είχε παύσει χάρη σε εκστρατείες του MEDASSET από το 1993, εξακολουθεί να υφίσταται με απροκάλυπτο τρόπο στις ψαραγορές της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.

Στην έρευνα, καταγράφηκαν περιστατικά αιχμαλωσίας, εμπορίου, θανάτωσης και κατανάλωσης της Καρέττα καρέττα και της σπάνιας πράσινης χελώνας Μύδας, σε έξι ψαραγορές της Αλεξάνδρειας. Ντόπιοι αλιείς αναφέρουν ότι το 90%  των χελωνών που αλιεύουν τυχαία δεν απελευθερώνονται.

Ιχθυοπώλες ειδικεύονται στο εμπόριο θαλάσσιας χελώνας

Η έκθεση αποκαλύπτει τη διαδρομή που ακολουθεί η αιχμάλωτη χελώνα από το αλιευτικό σκάφος ως τον τελικό αγοραστή. Το κρέας της πωλείται στους πελάτες από τους ψαράδες ή μέσω των ιχθυοπωλείων. Η έρευνα εντόπισε 3 ιχθυοπώλες που ειδικεύονται στο εμπόριο θαλάσσιας χελώνας και τουλάχιστον 36 που τις εμπορεύονται περιστασιακά. Οι ιχθυοπώλες τις κρατούν ζωντανές από 1-30 ημέρες, τοποθετώντας τις ανάποδα έως ότου να σφαγιαστούν. Επιπλέον, οι αλιείς και οι ιχθυοπώλες τροφοδοτούν με τα καβούκια των χελωνών την αγορά καλλιτεχνημάτων, ενώ μεταξύ των αγοραστών είναι και τουρίστες, το οποίο παραβιάζει τους κανόνες της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών (CITES).

Αύξηση παράνομου εμπορίου από 60 - 120%

Σε σχέση με στοιχεία που διαθέτει το MEDASSET από παλιότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1998-1999 και το 2007, η αύξηση του παράνομου εμπορίου θαλάσσιων χελωνών εκτιμάται σε 60 - 120% .

Το 90% των αλιέων, ιχθυοπωλών και καταναλωτών γνωρίζουν ότι το είδος είναι απειλούμενο και ότι το εμπόριο και η κατανάλωση του αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον Αιγυπτιακό νόμο. Παρ'όλα αυτά το 86% δήλωσε ότι έχει καταναλώσει κρέας θαλάσσιας χελώνας, κυρίως λόγω τοπικών παραδόσεων και λανθασμένων αντιλήψεων για θεραπευτικές ιδιότητες.

Η έρευνα έδειξε ότι στις ψαραγορές της Αλεξάνδρειας, ένα από τα τελευταία και κυριότερα κέντρα παράνομης εκμετάλλευσης θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο, το παράνομο εμπόριο βρίσκεται σε άνθηση.  Επείγοντα μέτρα είναι ανάγκη να ληφθούν για την οριστική του εξάλειψη. Η έκθεση, που κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Αιγύπτου, παρέχει χρήσιμες συστάσεις σχετικά με ενέργειες και μέτρα που αφορούν στις δράσεις και πολιτικές προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα.

Τι είναι το MEDASSET

To MEDASSET ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1988.  Είναι διεθνής περιβαλλοντική ΜΚΟ και εταιρία περιορισμένης κατ' εγγύησης (LBG), μόνιμο μέλος- παρατηρητής της Σύμβασης της Βέρνης, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Συνεργάζεται στενά με το MEDASSET Ελλάς, ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1993 και είναι εταίρος στο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP). Οι δυο οργανισμοί έχουν κοινούς στόχους, όπως είναι η έρευνα και η προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη τη Μεσόγειο. Οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω επιστημονικής έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, άσκησης πίεσης σε σχετικούς φορείς και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Σχόλια