Ειδήσεις

Πώς θα εντάξετε ένα έργο σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα;

Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση νέων προσκλήσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση λειτουργίας Κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020» οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αύριο Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 9:30 το πρωί.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί  το περιεχόμενο των Προσκλήσεων, οι διαδικασίες υποβολής των προτάσεων, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για την ένταξη των έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

Οι προσκλήσεις αφορούν στην συγχρηματοδότηση λειτουργία Κοινωνικών Δομών και συγκεκριμένα:

-      Κέντρων Κοινότητας

-      Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

-      Κέντρων Ημερήσιας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων

-      Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Στην ημερίδα θα μιλήσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης όπως επίσης: η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη για τις διαδικασίες ενεργοποίησης δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»2014-2020, ο Προϊστάμενος Μονάδας Α' ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Γιάννης Μπαλαντινάκης για το περιεχόμενο των νέων Προσκλήσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, και το στέλεχος Μονάδας Α' ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ΚρήτηςΒαλάντης Ξυδιανόςγια τηνεκπλήρωση της Διαχειριστικής Ικανότητας των φορέων υλοποίησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων. Στο τέλος της ημερίδας θα γίνει συζήτηση, ερωτήσεις-τοποθετήσεις.

Το Πρόγραμμα

09.00-09.30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

9.30 -10.00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης


10.00 - 12.00

Διαδικασίες Ενεργοποίησης δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»2014-2020

Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

Το περιεχόμενο των νέων Προσκλήσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Γιάννης Μπαλαντινάκης, Προϊστάμενος Μονάδας Α', ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

Η εκπλήρωση της Διαχειριστικής Ικανότητας των φορέων υλοποίησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων

Βαλάντης Ξυδιανός, Στέλεχος Μονάδας Α', ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

12.00-13.30

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σχόλια