Ειδήσεις

Διανομή προϊόντων στο Γάζι

Διανομή προϊόντων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ πραγματοποιεί ο δήμος Μαλεβιζίου την Δευτέρα 11 Ιουλίου και την Τρίτη 12 Ιουλίου από τις 09:00 έως 13:30 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Γάζι.

Όσοι δικαιούχοι δεν παρέλαβαν τα προϊόντα του ΤΕΒΑ της προηγούμενης διανομής, θα μπορούν να τα παραλάβουν την Δευτέρα 11 Ιουλίου και την Τρίτη 12 Ιουλίου  2016 από τις 09:00 έως 13:30 μ.μ.  από  το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου.

Για την παραλαβή των προϊόντων του ΤΕΒΑ, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:

?  Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου να προκύπτει ο ΑΜΚΑ των ίδιων και των μελών της οικογένειας τους που έχουν εγκριθεί

? Τον Αριθμό Αίτησης

?  Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, μπορεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα άλλο πρόσωπο, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σχόλια