Ειδήσεις

Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για τις 48 θέσεις στους παιδικούς

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να καλύψουν μία από τις 48 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στους παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου.

 Πρόκειται για: 15 θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 20 ΔΕ Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, 3 ΔΕ Μαγείρων και 10 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Όλοι οι επιλεγέντες θα υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου (όχι νωρίτερα) από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως την 31η Ιουλίου του 2017.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Θα προσμετρηθούν κριτήρια, όπως εμπειρία σε ανάλογη θέση, χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα και βαθμός τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου, Μάρκου Παπαδόπουλου 4, Τ.Κ. 71.202, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη Γεωργίας Κακουράκη, Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας 2810-300.100 και 2810-300.090).

Ρεπορτάζ: Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια