Ειδήσεις

109 περιζήτητες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Εκατόν εννιά θέσεις μόνιμου προσωπικού σε μια εποχή κατά την οποία η ανεργία έχει χτυπήσει "κόκκινο" αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στον Ιούλιο.

Οι συγκεκριμένες θέσεις πρόκειται να "βγουν στον αέρα" μέσω 3 διαφορετικών προκηρύξεων, που έχουν ήδη περάσει από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με το Εθνος.

- 35 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Πρόκειται κυρίως για θέσεις τεχνικών που θα στελεχώσουν το τμήμα, στο οποίο γίνεται η εκτύπωση λαχείων, τραπεζογραμματίων, αξιογράφων του ελληνικού Δημοσίου κ.λπ. Εκτός του απολυτηρίου Λυκείου θα απαιτείται προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με διετή σύμβαση εργασίας που είναι δυνατόν να παραταθεί επί ένα ακόμη έτος. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ως ευδόκιμη, θα διορισθούν από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας τους.

Στην προκήρυξη θα υπάρχουν και κάποιες θέσεις υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων (απόφοιτοι ΤΕΙ) που θα πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

- 29 θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Η σχετική προκήρυξη είναι έτοιμη προς έκδοση. Ηδη ορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα διατεθούν για άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 (μία θέση για ΑΜΕΑ και μία για τρίτεκνο).

Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ενωσης Ελλήνων Χημικών.

- 45 θέσεις Πληροφορικής, σε υπηρεσίες υπουργείων και δημόσιους φορείς.

Πρόκειται για θέσεις στις ειδικότητες ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

Σχόλια