Ειδήσεις

Κόμβος έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης στην Κρήτη

Δυνατοί παίχτες στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας ενώνουν τις δυνάμεις τους και αναδεικνύουν την Κρήτη με τη δημιουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου, το οποίο εγκαινιάζεται την Πέμπτη 30 Ιουνίου στις 4:00 μ.μ., στους χώρους του ΙΤΕ.

Ο Δρ. Giampietro Tecchiolli, συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της KALEAO, με αφορμή τα εγκαίνια, δήλωσε: «Η KALEAO είναι μία εξόχως καινοτόμος εταιρεία που στοχεύει να φέρει επανάσταση στην αγορά των διακομιστών (servers) επιτρέποντας πραγματική σύγκλιση σε κλίμακα Ιστού μέσω των προϊόντων της.  Η Kaleao είναι μία ευρωπαϊκή εταιρεία με παγκόσμια παρουσία· αξιοποιεί ευρωπαϊκή τεχνολογία λειτουργώντας σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχει τον εμπορικό της βραχίονα στις ΗΠΑ.  

» Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το Κέντρο Ανάπτυξής μας στην Κρήτη, στο ΕΤΕΠ-Κ, και για τη συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ, μέσα από τα οποία προέκυψε η σχεδίαση βασικών συνιστωσών του εμβληματικού μας προϊόντος, KMAX, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός Εργαστηρίου Έρευνας και Ανάπτυξης στην Κρήτη, από κοινού με το ΙΠ-ΙΤΕ».

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Διευθυντής του ΙΠ-ΙΤΕ, δήλωσε: «Το ΙΠ-ΙΤΕ είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο διεθνώς αναγνωρισμένο για την αριστεία του στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

» Στο ΙΠ-ΙΤΕ, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να είναι η καινοτομία στους τομείς υψηλής τεχνολογίας και για το λόγο αυτό εργαζόμαστε μεθοδικά εδώ και πάνω από τρείς δεκαετίες για την προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα των ΤΠΕ, με ίση έμφαση τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα, στοχεύοντας να φέρνουμε τα αποτελέσματα της έρευνας στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας - και της Ευρώπης.  

» Το ΙΤΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο οικοσύστημα επιστήμης και τεχνολογίας της Κρήτης.  Η μεγαλόνησος διαθέτει έναν ικανό αριθμό ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών του ανωτάτου διεθνούς επιπέδου, και στεγάζει αναπτυξιακές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας που εδράζονται σε τρείς πυλώνες: την ακαδημαϊκή αριστεία, τη δυνατότητα διεξαγωγής εξαιρετικής ποιότητας έρευνας, και  την ανάδειξη της βιομηχανικής καινοτομίας.  

» Το ΙΠ-ΙΤΕ εργάζονταν πάντα εντός αυτού του τριγώνου, και είμαι προσωπικά υπερήφανος, ως Διευθυντής του, για το αποτέλεσμα των ασίγαστων προσπαθειών μας και της ενεργής υποστήριξής μας για τη δημιουργία, σε διεθνές επίπεδο, συμβάσεων αδειοδότησης προς τη βιομηχανία, μεταφοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας - φέρνοντας έσοδα από τα αποτελέσματα της έρευνας, και την εκκόλαψη ενός αυξανόμενου αριθμού εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που έχουν την ερευνητική και τεχνολογική τους βάση στην Κρήτη - με την KALEAO να αποτελεί την πιο πρόσφατη και προεξάρχουσα προσθήκη.

» Η συστηματική μας προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη δημιουργήσει ορατά θετικά αποτελέσματα στο τοπικό οικοσύστημα ερευνητικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και συνεισφέρει επίσης αρχικά στην πρόληψη, και εν τέλει στην αναστροφή, της τάσης "φυγής εγκεφάλων" (brain drain) στον τομέα ενασχόλησής μας».

Ο Καθηγητής John Goodacre, συνιδρυτηiς και Επιστημονικοiς Διευθυντής της KALEAO, προσέθεσε: «Η KALEAO μόλις πρόσφατα απεκάλυψε το KMAX, το επαναστατικό μας προϊόν, το οποίο αξιοποιεί, μεταξύ άλλων, μερικά πολύ χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα από το ΙΠ-ΙΤΕ και το ερευνητικό έργο EuroServer του ευρωπαϊκού προγράμματος FP7.  

» Το KMAX, η εμβληματική λύση που εισάγει η KALEAO, παρέχει άνευ προηγουμένου υπολογιστική πυκνότητα, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, έως 1 Terabit (εκατομμύριο Megabit) ανά δευτερόλεπτο παροχή δικτύου προς 192 οκτα-πύρηνα sockets διακομιστή (server) αρχιτεκτονικής ARM με 48 θέσεις δίσκων ημιαγωγών (solid-state disk - SSD) δηλ. 176 TeraBytes (176 χιλιάδες GigaBytes), και όλα αυτά σε χώρο ύψους μόλις 3U (13.3 εκατοστά) μέσα στα συνήθη ικριώματα (racks), με ένα πλαίσιο εφαρμογών "software-defined" κλίμακας Ιστού και με επιτάχυνση από hardware - βλ. www.kaleao.com.  

» Θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να προσφέρουμε επαναστατικά νέα προϊόντα, και για να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό προσκαλούμε ενδιαφερόμενους ταλαντούχους νέους επιστήμονες και μηχανικούς να έλθουν να εργαστούν στην KALEAO, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη».

Ο Καθηγητής Μανόλης Κατεβαίνης, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV) του ΙΠ-ΙΤΕ σχολίασε: «Είμαστε ευτυχείς που οι τρείς δεκαετίες έρευνας και τα πολλαπλά πρωτότυπα υλικού και λογισμικού συστημάτων που έχουμε κατασκευάσει στο CARV, σε δεκάδες έργων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, περιλαμβανομένου, προσφάτως, του EuroServer, έχουν οδηγήσει σε έναν αριθμό ευκαιριών αξιοποίησης στην πραγματική οικονομία, προς όφελος της Ελλάδας και της Ευρώπης, με αυτήν εδώ την περίπτωση της KALEAO να είναι η πλέον πρόσφατη.  Χάρις στο περιβάλλον αξιοκρατίας και παραγωγικότητας μέσα σ' έναν οργανισμό όπου τα πράγματα "δουλεύουν", που έχει δημιουργήσει το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Πληροφορικής, το Εργαστήριο CARV μπόρεσε να τριπλασιαστεί σε ανθρωποδύναμη την τελευταία δεκαετία, επιτυγχάνοντας έτσι την κλίμακα που απαιτείται για να μπορεί να προσελκύει επιχειρηματική ανάπτυξη διεθνούς διαμετρήματος.  Συνεχίζουμε να προσκαλούμε, όπως ακριβώς το κάναμε πάντα, ενδιαφερόμενους και ταλαντούχους νέους φοιτητές και ερευνητές να έλθουν και να ενταχθούν στο CARV, στο ΙΠ, και στο ΙΤΕ».

Σχόλια