Ειδήσεις

Χωρίς νερό θα μένουν το καλοκαίρι προάστια της πόλης

Στις περιοχές Μαραθίτης, Άγιος Ραφαήλ, Σύλλαμος, Άγιος Βλάσης θα γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες διακοπή τροφοδοσίας κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.

Τις ίδιες ημέρες αντίστοιχα θα υδρεύεται ο παλιός και νέος οικισμός των Βασιλειών.

Τροποποίηση της διανομής αυτής είναι πιθανή μόνο σε περιπτώσεις βλάβης (δικτύου ή γεωτρήσεων), ή σε περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η τροφοδοσία.

Συνιστάται στους καταναλωτές των περιοχών αυτών η ορθολογική χρήση του νερού και η άρδευση.

Σχόλια