Ειδήσεις

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα κλινικής στο Μητέρα Κρήτης

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα κλινικής θα πραγματοποιηθούν στο Μητέρα Κρήτης την Τετάρτη 22 Ιουνίου από τις 19:00 ως τις 21:00 το βράδυ.

Τα μαθήματα έχουν θέμα «Προγονικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου και θεραπευτικές εφαρμογές τους» και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων της Κλινική του Μητέρα Κρήτης.

Οι επιστήμονες που θα συμμετέχουν είναι οι εξής:

Προεδρείο: Σταύρος Σηφάκης, Ματθαίος Φραιδάκης

?      Αιμοποιητικά κύτταρα του ομφαλικού αίματος και δεδομένα από τη χρήση
τους στις μεταμοσχεύσεις
Ελένη Παπαδάκη

?      Μεσεγχυματικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου - πειραματικά δεδομένα και σύγκριση με άλλες πηγές Χαράλαμπος Ποντίκογλου

?      Καλές Πρακτικές κατά τη λήψη αίματος ομφάλιου λώρου από τον
μαιευτήρα
Σταύρος Σηφάκης

Σχόλια