Ειδήσεις

Μηχανές με νοημοσύνη οραματίζεται η Google

Ήρθε η ώρα , οι μηχανές να αρχίσουν να μαθαίνουν . Η Google , δημιούργησε μια ομάδα επιστημόνων τη Google Research Europe , η οποία θα έχει έδρα τη Ζυρίχη στην Ελβετία . Ερευνητικός στόχος της ομάδας είναι να διδάξει τις μηχανές , πώς να μαθαίνουν !

Ακούγεται περίπλοκο και ίσως λίγο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Όμως με  απλά λόγια , οι ερευνητές θα αναπτύξουν μεθόδους ώστε οι μηχανές να μαθαίνουν από την εμπειρία , να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν πρότυπα καθώς και να επικοινωνούν σε φυσική γλώσσα .

Οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη  και τη Μηχανική Μάθηση , την επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και τη Μηχανική Αντίληψη.

Το πεδίο εφαρμογής όλης αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας , διαφαίνεται ευρύτατο.

Από την αναγνώριση του θέματος εικόνων έως την αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων , δακτυλικού αποτυπώματος μέχρι και την αναγνώριση ακολουθιών DNA .


πηγή : news.in.gr

Σχόλια