Ειδήσεις

Καλή υγεία δηλώνει ότι έχει το 74,8% των Ελλήνων

Πολύ καλή ή καλή υγεία δηλώνει ότι έχει το 74,8% του πληθυσμού της χώρας ηλικίας 15 ετών και άνω ενώ το 18,2% δηλώνει μέτρια υγεία και το 7% κακή ή πολύ κακή υγεία.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την έρευνα υγείας για το 2014 της ΕΛΣΤΑΤ. Από την ίδια έρευνα, η οποία διενεργείται κάθε πέντε χρόνια, προκύπτει ότι

Παράλληλα, ένας στους δύο (49,7%) δηλώνει ότι έχει κάποιο χρόνιο πρόβληµα ή χρόνια πάθηση (χρόνιο θεωρείται το πρόβληµα υγείας ή η πάθηση που διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει περισσότερους από 6 µήνες, µε ή χωρίς φαρµακευτική αγωγή).

Χρόνιο πρόβληµα ή χρόνια πάθηση δηλώνουν πέντε στις δέκα γυναίκες (54,1%) και τέσσερις στους δέκα άνδρες (44,8%). Από το σύνολο όσων δηλώνουν ότι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια πάθηση, έξι στους δέκα (61,8%) είναι ηλικίας 55 ετών και άνω.

Μάλιστα, αύξηση 25,2%, σε σχέση µε το 2009 καταγράφεται στον πληθυσμό που δηλώνει ότι πάσχει από κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση.

Σε σύγκριση µε τα αποτελέσματα της έρευνας του 2009, καταγράφεται µικρή µείωση (0,7%) στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πολύ καλή ή καλή υγεία, αύξηση (9,6%) στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει µέτρια υγεία και µείωση (13,6%) στο ποσοστό όσων δηλώνουν κακή ή πολύ κακή υγεία.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ πατώντας πάνω στον σύνδεσμο

Σχόλια