Ειδήσεις

Σε ημερίδα για τη διεύρυνση της ΕΕ ο Γ.Κουράκης

Ημερίδα για τη διεύρυνση της ΕΕ όπου συμμετείχε ο Γιάννης Κουράκης πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες , προκειμένου να εξετασθεί η συμβολή των υποεθνικών Αρχών στη διαδικασία διεύρυνσης. Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν  η Γ.Δ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων και η Ευρωπαική Επιτροπή.

Συμμετείχαν οι εκπρόσωποι απο τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, και Τουρκία.

Η πρώτη θεματική ενότητα περιελάμβανε τα εξης:  «Προτεραιότητα στα θεμελιώδη ζητήματα» - πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και κράτος δικαίου· ελευθερία της έκφρασης· σεβασμός των μειονοτήτων και καταπολέμηση των διακρίσεων.

Βασικός στόχος της συνεδρίας , η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της διεύρυνσης σε θέματα πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η ανταλλαγή διδαγμάτων που αντλήθηκαν από έργα για την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης σε Τοπικό και σε Περιφερειακό επίπεδο. Εξετάστηκαν επίσης τα διάφορα μέσα που μπορούν να βοηθήσουν τις Τοπικές Αρχές να βελτιώσουν τις βασικές λειτουργίες τους.

Η δεύτερη θεματική ενότητα περιελάμβανε τα εξής:  Η πείρα των Τοπικών και των Περιφερειακών Αρχών των χωρών της ΕΕ στη χρήση των κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής: μεταφορά των διδαγμάτων στα προενταξιακά κονδύλια.

Η Επιτροπή των Περιφερειών,όπως τονίζει στις δηλώσεις του ο Γιάννης Κουράκης, έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην αποτελεσματική εκταμίευση των προενταξιακών κονδυλίων (ΜΠΒ - Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας). Η ανάγκη μιας τέτοιας συμμετοχής εκ μέρους των τοπικών και των περιφερειακών αρχών είναι σαφής, δεδομένου ότι ο σκοπός των κονδυλίων του ΜΠΒ είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης, το κράτος δικαίου, η δημοκρατική διακυβέρνηση, να υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη και να παρασχεθεί βοήθεια για την καταπολέμηση τόσο του οργανωμένου εγκλήματος όσο και της διαφθοράς.

Σχόλια