Ειδήσεις

Τρόποι να αποκτήσουν γνώσεις νέοι Κρήτες επιχειρηματίες

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, σαράντα νέοι επιχειρηματίες από όλη την χώρα έχουν αποκομίσει γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus νέοι επιχειρηματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ωφεληθούν από τις καινοτόμες ιδέες ενός επιχειρηματία, αποκτώντας τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκηση μιας μικρής επιχείρησης. Στο πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής, η χρηματοδότηση είναι διάρκειας μέχρι 6 μήνες και με το μηνιαίο οικονομικό βοήθημα να κυμαίνεται από 550 ευρώ έως 1100 ευρώ, ανάλογα με την χώρα προορισμού.

Η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος είναι οι χώρες όπου επικεντρώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από νέους επιχειρηματίες της χώρας μας... Ενώ από Γαλλία και Ιταλία προέρχονται οι νέοι επιχειρηματίες, που επιλέγουν τη χώρα μας...

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι ανοικτό ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική εγγραφή μέσω μας πλατφόρμας, υποβάλλοντας το βιογραφικό, το επιχειρηματικό σχέδιο αλλά και μια επιστολή.

Εντωμεταξύ, στην Περιφέρεια Αττικής γίνονται οι μεγαλύτερες δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, όμως αν ληφθεί υπόψη το ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας, η Κρήτη έχει την καλύτερη επίδοση.

Η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει την υψηλότερη ένταση.

Ρεπορτάζ: Γεωργία Μακάκη

Σχόλια