Ειδήσεις

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Το Πατριαρχείο καλεί τους πάντες να μετέχουν

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του neakriti.gr ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι, με ομόφωνη απόφαση το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως συντονιστικό όργανο να προχωρήσει απερίσπαστο στην οργάνωση της Πανορθοδόξου Συνόδου 16 -26 Ιουνίου στο Κολυμπάρι της Κρήτης.

Κατά πληροφορίες,  η Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου εκτιμώντας ότι τα προβλήματα που προέκυψαν δύο βδομάδας πριν την Πανορθόδοξο είναι προσχηματικά, αποφάσισε να προχωρήσει ακάθεκτη μ' ένα σκεπτικό που με απλά λόγια λέει: «Μία Πανορθόδοξος που συμφωνήθηκε ομόφωνα πριν 2 χρόνια, επαναβεβαιώθηκε πριν 6 μήνες ως προς τον τόπο τέλεσης - την Κρήτη, δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλω με ζητήματα όπως η γεωγραφία των θέσεων για το πού θα καθίσουν οι Προκαθήμενοι, ή διμερών ζητημάτων όπως το Κατάρ μεταξύ Αντιόχειας και Ιεροσολύμων. Ακόμη και τα οικονομικά ζητήματα που έθεσε η Εκκλησία της Βουλγαρίας είναι προσχηματικά αφού τα έξοδα έχουν πληρωθεί και καλυφθεί ήδη με την αποστολή σχετικών αποδείξεων.

Κατά συνέπεια, ακόμη και η θέση της Ρωσικής Εκκλησίας πως και μία Εκκλησία να απουσιάζει η Πανορθόδοξη δεν υφίσταται είναι άνευ αντικειμένου, πολύ περισσότερο που το Πατριαρχείο Μόσχας προτείνοντας Προσύνοδο μέχρι τις 10 Ιουνίου, ουσιαστικά αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις. Δηλαδή αφού δημιουργηθεί προσχηματικά ένα πρόβλημα Εκκλησίες που αμφισβητούν την ιστορική πρωτοκαθεδρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ρόλο συντονιστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να επιχειρούν να εμφανιστούν ως συνδιαχειριστές στην επίλυση του προβλήματος που τεχνητά δημιουργήθηκε».

Με άλλα λόγια το Φανάρι εκτιμά ότι το μόνο πρόβλημα για την Πανορθόδοξη Σύνοδο είναι να εμφανιστεί ως αδύναμο το Οικουμενικό Πατριαρχείο που έχει ανάγκη από αρωγή άλλων Εκκλησιών για να λύνει προβλήματα. Σε αυτή τη λογική το Οικουμενικό Πατριαρχείο αφήνει να διαφανεί ότι εκείνοι που θα επιλέξουν να μην δώσουν παρών στην Πανορθόδοξη είναι αυτοί που τελικώς θα επιλέξουν την αυτοαπομόνωση από την κανονικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας που στηρίζεται στις Συνοδικές λειτουργίες και όχι σε παιχνίδια πολιτικής ισχύος.

Υπενθυμίζουν άλλωστε, ότι οι μεγάλες Οικουμενικές Σύνοδοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας πριν από 1.000 και πλέον έτη τελικώς δεν είχαν την παρουσία όλων των Ορθοδόξων Σχημάτων και τελικά είχαν απουσίες, ουδείς όμως αμφισβήτησε την ιστορικότητά τους.

Με βάση τις πληροφορίες του neakriti.gr για το Φανάρι ο κύβος ερρίφθη η Πανορθόδοξη θα πραγματοποιηθεί κανονικά και πετάει το γάντι σε όσους αντιδρούν. Δε θα πρέπει πάντως να ξεφεύγει της προσοχής μας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την σημερινή του απόφαση να προχωρήσει κανονικά στην Πανορθόδοξη αν διαπιστώσει νέα κλιμάκωση της έντασης διαθέτει και άλλα "όπλα" στη φαρέτρα του. Ένα από τα πιο κρίσιμα είναι ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Εκκλησιαστική κρίση της Ουκρανίας και το αναπάντητο μέχρι σήμερα αίτημα της λεγόμενης Σχισματικής Εκκλησίας της Ουκρανίας να αναγνωριστεί από τον Οικουμενικό Θρόνο.

Επίσημη επιβεβαίωση από το Φανάρι

Η ανακοίνωση μάλιστα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο που δημοσιεύθηκε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας, ήρθε να επιβεβαιώσει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του neakriti.gr.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Συν?λθε σήμερον ?κτάκτως, ?πό τήν προεδρίαν τ?ς Α. Θ. Παναγιότητος, το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ε?ς συνεδρίαν, ? ?ερά ?νδημο?σα Σύνοδος το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου πρός ?πισκόπησιν τ?ς πορείας τ?ς χάριτι Θεο? συγκληθείσης καί ?δη ?πί θύραις ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας.

? ?ερά ?νδημο?σα Σύνοδος, μετ? ?κπλήξεως καί ?πορίας ?πληροφορήθη τάς ?σχάτως ?κφρασθείσας θέσεις καί ?πόψεις ?νίων ?δελφ?ν ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν καί, ?ξιολογήσασα α?τάς, διεπίστωσεν ?τι ο?δέν θεσμικόν πλαίσιον ?φίσταται πρός ?ναθεώρησιν τ?ς ?δη δρομολογηθείσης συνοδικ?ς διαδικασίας. ?θεν, ?ναμένεται, ο? Προκαθήμενοι τ?ν ?γιωτάτων ?ρθοδόξων ?κκλησι?ν, συμφώνως πρός τόν Κανονισμόν ?ργανώσεως καί Λειτουργίας τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου, νά προσκομίσουν τάς τυχόν «προτάσεις τροπολογι?ν, διορθώσεων ? προσθηκ?ν ε?ς τά ?μοφώνως ?γκριθέντα κείμενα ?πό Προσυνοδικ?ν Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί τ?ν Συνάξεων τ?ν Προκαθημένων ?πί τ?ν θεμάτων τ?ς ?μερησίας διατάξεως» (βλ. ?ρθρον 11), πρός τελικήν διαμόρφωσιν καί ?πόφανσιν κατά τάς ?ργασίας τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου, τ? ?πικλήσει το? Παναγίου καί Τελεταρχικο? Πνεύματος.

Τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον, ?ς πρωτεύθυνος ?κκλησία διά τήν διασφάλισιν τ?ς ?νότητος τ?ς ?ρθοδοξίας, καλε? ?παντας νά ?ρθο?ν ε?ς τό ?ψος τ?ν περιστάσεων καί νά μετάσχουν ε?ς τάς, κατά τάς προκαθωρισμένας ?μερομηνίας, ?ργασίας τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ?ς πανορθοδόξως ?πεφασίσθη καί ?πεγράφη τόσον ?πό τ?ν Προκαθημένων ε?ς τάς ?εράς Συνάξεις α?τ?ν ?σον καί ?πό τ?ν ?ξουσιοδοτημένων ?κάστοτε ?ντιπροσωπει?ν καθ? ?λην τήν μακράν προπαρασκευαστικήν τ?ς Συνόδου διαδικασίαν.

?ν το?ς Πατριαρχείοις, τ? 6? ?ουνίου 2016

?κ τ?ς ?ρχιγραμματείας

Σχόλια