Ειδήσεις

Με ποια κριτήρια επιλέγουν ακίνητα οι Κρητικοί

Κατευθείαν στην... ταμπακέρα πάνε οι υποψήφιοι αγοραστές και ενοικιαστές ακινήτων στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη χώρα!

Το πρώτο πράγμα, σε συντριπτικό μάλιστα ποσοστό 96,2%, που κοιτάζουν οι ενδιαφερόμενοι όταν θέλουν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν μια κατοικία είναι η τιμή... Αμέσως μετά, με ποσοστό 88%, έρχεται η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, και όπου παίζουν βασικό ρόλο συγκεκριμένα κριτήρια. Κριτήρια τόσο θετικά, όπως η ύπαρξη σχολείου, παιδικής χαράς ή εμπορικού κέντρου σε κοντινή απόσταση από το ακίνητο, όσο και αρνητικά, όπως η γειτνίαση με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμιο, φυλακές, νεκροταφείο κ.ά.

Τρίτος παράγοντας στην "αξιολόγηση" του ακινήτου από τον ενδιαφερόμενο, με ποσοστό 75,4%, είναι το εμβαδόν του σπιτιού και τέταρτο (68%) η "ηλικία" του, ενώ η ενεργειακή κατάσταση και απόδοση του ακινήτου φαίνεται πως απασχολεί λιγότερο του αναμενομένου τους Έλληνες και σχεδόν... καθόλου τους Κρητικούς! 

Η παραπάνω εικόνα ως προς το πώς σκέπτονται οι υποψήφιοι αγοραστές ή ενοικιαστές ακινήτων στη χώρα μας αποτυπώνεται ανάγλυφα μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα, όσο και αποκαλυπτική έρευνα του γνωστού δικτύου κτηματομεσιτικών γραφείων RE/ΜΑΧ. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν απολύτως ξεκάθαρα.

Υπάρχει συγκεκριμένη ιεράρχηση κριτηρίων και συγκεκριμένες παράμετροι στο μυαλό του μέσου Έλληνα, ομοίως και του μέσου Κρητικού, που λειτουργούν υπέρ ή κατά για την αγορά ή ενοικίαση ενός ακινήτου. 

Το κόστος 

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην τιμή! Η συντριπτική πλειοψηφία των περισσότερων ενδιαφερόμενων προτού προχωρήσει στη διαδικασία να δει ένα ακίνητο για το οποίο έχει ήδη δείξει ένα αρχικό ενδιαφέρον ζητά πάνω απ' όλα να πληροφορηθεί την τιμή αγοράς ή ενοικίασης σε ποσοστό 96,2%.

Σε περιόδους κρίσης, ο οικονομικός παράγοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της RE/ΜΑΧ, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο για την πλειοψηφία των Ελλήνων, που ενδιαφέρονται να προβούν σε κάποια αγοραπωλησία, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, το εισόδημα, ή το αν κάποιος είναι τώρα ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής.

Πέρα από την τιμή, ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων που θέτουν οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές πριν δουν ένα ακίνητο είναι να γνωρίζουν πληροφορίες για την τοποθεσία που βρίσκεται, για το εμβαδόν του, αλλά και για το έτος κατασκευής.

Η τοποθεσία και η φυσιογνωμία της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο μετρά σε ποσοστό 88%. Το εμβαδόν του ακινήτου έρχεται στην τρίτη θέση, μετρώντας σε ποσοστό 75,4% στη σκέψη αγοραστών και ενοικιαστών, ενώ η παλαιότητα, το έτος κατασκευής δηλαδή του ακινήτου, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση, με ποσοστό 68%. 

Λιγότερο ενδιαφέρον για τους υποψήφιους αγοραστές/ενοικιαστές φαίνεται να έχουν στοιχεία του ακινήτου, όπως είναι ο εξοπλισμός που διαθέτει, καθώς και η ημερομηνία από την οποία είναι διαθέσιμο.

Για του λόγου το αληθές, σύμφωνα με την αποκαλυπτική έρευνα, ο εξοπλισμός ενός σπιτιού μετρά ως κριτήριο επιλογής μονάχα σε ποσοστό 35%, ενώ η ημερομηνία διαθεσιμότητας του σπιτιού μετρά σε ποσοστό μόλις 26,2%. 

Τι θέλουν και τι όχι στη γειτονιά 

Για πρώτη φορά μέσα από την ολοκληρωμένη έρευνα της RE/MAX γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφούν όλες εκείνες οι λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν μια αγορά ή ενοικίαση ενός ακινήτου ως επιτυχημένη, όπως είναι για παράδειγμα η ύπαρξη διαφόρων εγκαταστάσεων στις γειτονιές τους. 

Τα βασικά κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή απόκτησης σπιτιού στη χώρα μας είναι αν έχει ή αν κατασκευάζεται σχολείο στην περιοχή, αν διαθέτει παιδική χαρά και εμπορικό κέντρο, ενώ ερωτήσεις γίνονται για τους γείτονες. Αυτό που δεν επιθυμούν επουδενί οι υποψήφιοι αγοραστές είναι να υπάρχει κοντά αεροδρόμιο, νεκροταφείο ή φυλακές.

Ας δούμε όμως τα θετικά και τα αρνητικά κριτήρια μέσα από τη γλώσσα των αριθμών. 

Σύμφωνα με την έρευνα, σε μια ενδεχόμενη κατασκευή σχολείου το 51,8% τάχθηκε υπέρ μιας τέτοιας εξέλιξης. Μάλιστα, από το ποσοστό αυτό που ανταποκρίθηκε απόλυτα θετικά, το 26,8% είναι γυναίκες, το 31,2% 40-49 ετών, το 45,6% ιδιοκτήτες, ενώ το 36,3% ενοικιαστές.

Στις δύο αμέσως επόμενες θέσεις ισοβαθμούν η ύπαρξη παιδικής χαράς (51,6%) και εμπορικού κέντρου (51,6%). Τις τρεις πρώτες θέσεις, αντίστοιχα, καταλαμβάνουν η δημιουργία σχολείου, παιδικής χαράς και εμπορικού κέντρου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντίθετα, το 32,4% των ερωτηθέντων (με το 34,8% αυτών 40-49 ετών και το 33,8% με εισόδημα έως 2.000 ευρώ) θα ενοχλούνταν σε υπερθετικό βαθμό από τη δημιουργία κοιμητηρίου στη γειτονιά τους, ενώ το 32% δείχνει απλά τη δυσαρέσκειά του.

Αξιοσημείωτο είναι πώς ένα ποσοστό 0,8% θα έβλεπε θετικά μια τέτοια κίνηση. 

Ακολούθως, το 73,8% θα αντιμετώπιζαν με αρνητικό τρόπο (με το 40,8% αυτών σε απόλυτο βαθμό) την κατασκευή αεροδρομίου σε γειτονική τους περιοχή. Στον αντίποδα, βρίσκεται ένα ποσοστό της τάξεως του 2,8%, που θα καλωσόριζε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (45,8%) δε θα επιθυμούσαν σε καμία περίπτωση να βρίσκονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια κοντά στο χώρο κατοικίας τους. Από αυτούς, το 51,1% εντάσσεται ηλικιακά στην κλίμακα 40-49 ετών και το 47,2% κατοικούν σε αστικό κέντρο.

Στην ενδεχόμενη εγκατάσταση φυλακών, οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες, με την πλειοψηφία των Ελλήνων να μη δέχεται κάτι τέτοιο, ενώ μόλις 0,4% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα αποδέχονταν μια τέτοια εξέλιξη χωρίς να ενοχληθούν. Από το 52,4% των ερωτηθέντων που απάντησαν αρνητικά στην ύπαρξη φυλακών στη γειτονιά τους, το 58,8% είναι ηλικίας 30-39 ετών, το 51,9% με μηνιαίες καθαρές απολαβές έως 2.000 ευρώ και το 56% ιδιοκτήτες μονοκατοικίας/μεζονέτας. 

Λειτουργικότητα

Και στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα, ιδιαίτερη βαρύτητα από πλευράς ενδιαφερόμενων αγοραστών-ενοικιαστών πέφτει στο κόστος και τις ευκολίες συντήρησης, καθώς και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, το μπάνιο το παρατηρούν έντονα το 59% των ενδιαφερόμενων, τη φωτεινότητα το 54,6%, τη μυρωδιά το 58,6%, τους τοίχους και την ηχομόνωση το 54,4%.

Με άξονα αναφοράς τα εισοδηματικά κριτήρια, από την παρούσα μελέτη προκύπτει πως από το 60,8% αυτών που προσέχουν σε μέγιστο βαθμό τον τύπο θέρμανσης μιας κατοικίας, το 67,9% έχουν εισόδημα που κυμαίνεται από 2.000-3.000 ευρώ σε μηνιαία βάση. Ακολούθως, από το 54,6% αυτών που κρίνουν σημαντική τη φωτεινότητα, το 61,7% εντάσσεται οικονομικά στην ίδια κατηγορία (2.000-3.000 ευρώ), όπως επίσης και ένα ποσοστό 64,2% από το 58,6% εκείνων που ενδιαφέρονται πρωτίστως για τις οσμές στο χώρο που τους υποδεικνύεται. 

Κρήτη: Μαζικό κύμα φυγής από τις πολυκατοικίες 

Κατά πόσον ανταποκρίνονται τα αποκαλυπτικά συμπεράσματα της έρευνας του παγκόσμιου δικτύου κτηματομεσιτικών γραφείων RE/MAX για την Ελλάδα στο νησί μας; Πράγματι, όπως ανέφερε στη "Ν.Κ." ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Ηρακλείου Κώστας Αράπογλου, έτσι έχει η βασική εικόνα με τα κριτήρια επιλογής κατοικίας, είτε για αγορά, είτε για ενοίκιο στη χώρα μας και εδώ στο νησί μας. Παράλληλα με τα παραπάνω σταθερά κριτήρια επιλογής κατοικίας που καταγράφει η έρευνα, υπάρχει, όπως επισήμανε στη "Ν.Κ." ο κ. Αράπογλου, και ένα καινούργιο κριτήριο εσχάτως στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα.

Όπως εξήγησε, ο ακήρυχτος πόλεμος των κοινοχρήστων στην πόλη του Ηρακλείου έχει αρχίσει και αλλάζει και το χάρτη στην τοπική αγορά ακινήτων.

«Ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής ή ενοικιαστής και εδώ στην Κρήτη έτσι λειτουργεί, όπως το παραθέτει η έρευνα. Το πρώτο που κοιτάζει είναι η τιμή. Το δεύτερο η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο. Μετά έρχονται τα τετραγωνικά και η παλαιότητα. Ως προς την περιοχή μάλιστα, όντως μετρά πολύ στα θετικά αν υπάρχει σχολείο κοντά και εμπορικό κέντρο, και στα αρνητικά οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα νεκροταφεία, οι φυλακές κ.τ.λ. Όμως ειδικά στον τόπο μας, το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει, και σε αρκετά θεαματικό βαθμό μπορώ να πω, ένα νέο, "φρέσκο" κριτήριο ως προς την επιλογή κατοικίας.

Υπάρχει ένα μαζικό κύμα φυγής από τις πολυκατοικίες, που εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο... Απελπισμένοι, αγανακτισμένοι οικογενειάρχες, που δεν μπορούν να υποστούν άλλο το "Γολγοθά" με τους μπαταχτσήδες και τη συνεχή υποβάθμιση των πολυκατοικιών, την κάνουν με ελαφρά βήματα... Σπεύδουν να μαζέψουν όπως-όπως, απ' όπου μπορούν, μερικά χρήματα, να αγοράσουν ένα οικόπεδο εκτός πόλης και να φτιάξουν ένα φθηνό προκάτ! Το μέσο κόστος για οικόπεδο και προκάτ είναι περί τις 140.000 ευρώ. Δεν είναι φυσικά διόλου αμελητέο ποσό, αλλά είναι μια κίνηση διαφυγής από το αδιέξοδο στις πολυκατοικίες», εξήγησε ο κ. Αράπογλου. 

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα πως, όσο κι αν προξενεί εντύπωση, στα κριτήρια επιλογής ακινήτου για κατοικία, σε τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει καθόλου στο χάρτη το ενεργειακό κομμάτι.

«Ίσως προξενεί έκπληξη σε κάποιους, αλλά είναι διαπιστωμένο πως αυτό που δεν κοιτάζουν καθόλου, μα καθόλου οι υποψήφιοι αγοραστές ή ενοικιαστές εδώ στην Κρήτη είναι η ενεργειακή κατάσταση και απόδοση του ακινήτου. 

Δεν υπάρχει καθόλου ενεργειακή συνείδηση στον κόσμο. Παρόλο που είναι τόσο κρίσιμη παράμετρος η ενεργειακή απόδοση, παρόλο που μεταφράζεται σε κέρδος ή ζημιά πολλών χρημάτων, κανείς δεν την εξετάζει», σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Ηρακλείου. 

Τρόποι αναζήτησης ακινήτου 

Ένα ενδιαφέρον επίσης στοιχείο που προκύπτει από την ίδια έρευνα είναι το γεγονός ότι πλέον η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν μπει για τα καλά στη ζωή όλων όσοι αναζητούν κατοικία και μάλιστα στις πρώτες επιλογές είναι τα στοιχεία που προσφέρουν μέσω του ίντερνετ τα οργανωμένα μεσιτικά γραφεία για όλα τα είδη των ακινήτων.

Το 72,4% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα χρησιμοποιούσε γενικότερα το διαδίκτυο-μεσιτικά portals. Παράλληλα, για το σκοπό αυτό, το 44,2% θα επισκεπτόταν πιο στοχευμένα ιστοσελίδες μεσιτικών γραφείων, το 29,2% σελίδες κατασκευαστικών εταιρειών και ένα μικρότερο ποσοστό του 9,6% τα social media (όπως facebook, twitter).

Το προφίλ εκείνων που θα προτιμούσαν τα διαδικτυακά εργαλεία για την εύρεση κατοικίας απαρτίζεται κυρίως από άτομα νεότερης ηλικίας, κατοίκους αστικών κέντρων και ευκατάστατους οικονομικά πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 80,6% από το 72,4%, που δήλωσε ότι θα απευθυνόταν στο internet-μεσιτικά portals, είναι ηλικίας 20-29 ετών και το 77,5% κάτοικοι πόλης, ενώ από το 44,2% που θα επισκεπτόταν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες μεσιτικών γραφείων, το 58,8% έχει μηνιαίο καθαρό εισόδημα 3.000 έως 4.000 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που θα έψαχναν να βρουν το ακίνητο που επιθυμούν μέσω περισσότερων πατροπαράδοτων μεθόδων. Ειδικότερα, ένας στους δύο θα απευθυνόταν σε μεσιτικά γραφεία (είτε σε πωλητήρια και ενοικιαστήρια μεσιτικών γραφείων, είτε απευθείας σε μεσίτη), το 47% θα ξεφύλλιζε εφημερίδες και περιοδικά και το 28,2% θα αναζητούσε αγγελίες δημοσιευμένες σε δημόσιους χώρους. 

Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, οι μεγαλύτερες ηλικίες επιλέγουν πιο συμβατικές μεθόδους, σε αντίθεση με τις μικρότερες που χρησιμοποιούν ως βασικό εργαλείο το ίντερνετ και τις συνακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες. 

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια