Ειδήσεις

Έρχονται καλά νέα για τους άνεργους της Κρήτης

Πρόγραμμα  απασχόλησης, για  τα άνεργα μέλη της,  άρχισε να υλοποιεί ,η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ύστερα από απόφαση, της πρόσφατης γενικής συνέλευσης το οποίο και απευθύνεται σε  όλα τα άνεργα ενεργά μέλη της, ανεξαιρέτου ηλικίας .


Το πρόγραμμα που έχει την μορφή άτυπου (Ο.Α.Ε.Δ) ,έχει καθαρά μεσολαβητικό χαρακτήρα, σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας όπου άνεργοι και εργοδότες μέλη της ΄Ένωσης , θα απευθύνονται στην δομή απασχόλησης της Ε.Π.Κ.Κρήτης για να ωφελούνται αμφότεροι. Το πρόγραμμα απασχόλησης της Ε.Π.Κ.Κρήτης, δεν απευθύνεται μόνο  σε επιχειρηματίες που είναι μέλη της ΄Ένωσης, κάνει άνοιγμα και σε επιχειρήσεις, που θέλουν να συμβάλλουν, με την προσφορά εργασίας, στο εγχείρημα της ΄Ένωσης.


Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις :α) Να  είναι πιστοποιημένοι άνεργοι (κάρτα ανεργίας )από τον Ο.Ε.Ε.Δ. β)Να  έχουν βεβαίωση εξατομικευμένης ή ομαδικής συμβουλευτικής

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α)Αίτηση στο Πρόγραμμα
β)Βεβαίωση από την Γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κρήτης, για την ιδιότητα του ενεργούς μέλους
γ)Βεβαίωση εξατομικευμένης ή ομαδικής συμβουλευτικής, από Πιστοποιημένη αρχή , ή πιστοποιημένο πρόσωπο
δ)Υπεύθυνη δήλωση
ε)Στοιχεία (βιογραφικό, τίτλους σπουδών, εμπειρία εξειδίκευση)

Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως κοινωνική οργάνωση, προχωρά σε αυτήν την καινοτόμα υποστηρικτική δομή για την απασχόληση ,λόγω του τεράστιου πλήγματος που υπέστη από την οικονομική κρίση και ύφεση, η χώρα, με χιλιάδες πολίτες να βρίσκονται εκτός εργασίας.


Επικοινωνία: Αρμόδιος απασχόλησης της Ε.Π.Κ.Κρήτης κ.Γιώργος Παπαλάς, Αντιπρόεδρος, τηλ.2821092306  εργάσιμες ημέρες και ώρες της Ένωσης (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Σχόλια