Ειδήσεις

Τέλος στον καθολικό αντιφυματικό εμβολιασμό

Σε ορισμένες κατηγορίες παιδιών θα γίνεται πλέον το αντιφυματικό εμβόλιο με απόφαση της γενικής διεύθυνσης δημόσιας υγείας και υπηρεσιών υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Προτεραιότητα θα δίνεται μόνο στα παιδιά υψηλού κινδύνου, όπως μεταναστών, Ρομά και μητέρων με τον ιό HIV (εξαιρούνται βρέφη που έχουν ήδη συμπτωματολογία AIDS).

Στο Δελτίο της 7ης ΥΠΕ αναφέρεται συγκεκριμένα:

Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015 - Αντιφυματικός Εμβολιασμός

Αναφορικά με τον αντιφυματικό εμβολιασμό, τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΙΠ2465ΦΥΟ-7ΘΥ).

Ειδικότερα, για την πρόληψη της φυματίωσης, συστήνεται να γίνεται εμβολιασμός με BCG στη γέννηση νεογνών αυξημένου κινδύνου, όπως:

* Νεογνά μεταναστών από χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης

* Νεογνά αθιγγάνων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν σε συνθήκες ομαδικής συμβίωσης

* Νεογνά μητέρων που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV (εξαιρούνται βρέφη που έχουν ήδη συμπτωματολογία AIDS)

* Νεογνά οικογενειών που πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης

* Νεογνά , στο άμεσο περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο με ενεργό φυματίωση, που δεν συμμορφώνεται στη θεραπεία ή πάσχει από πολυανθεκτική νόσο και το παιδί δεν μπορεί να απομακρυνθεί.

Μεγαλύτερα βρέφη και παιδιά έως την ηλικία των 5 ετών, που δεν έχουν εμβολιαστεί με BCG και ανήκουν στις προαναφερθείσες ομάδες αυξημένου κινδύνου συστήνεται να εμβολιάζονται.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πλέον δεν θα διενεργείται καθολικός αντιφυματικός εμβολιασμός στη σχολική ηλικία.

Σχόλια