Ειδήσεις

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Ευρωπαϊκό Σχολείο για τη νέα χρονιά

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των γονέων για εγγραφή των παιδιών τους  στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2016-2017.  

Προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα τέκνα υπαλλήλων του ENISA ή άλλων υπηρεσιών της Ε.Ε.. Ακόμη εγγράφονται κατά προτεραιότητα α) τα τέκνα υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών και των διπλωματικών αποστολών που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης β) τέκνα των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι πολίτης χώρας-μέλους της Ε.Ε. και γ) τέκνα εργαζομένων σε Οργανισμούς, ιδρύματα, και άλλους φορείς των οπoίων το αντικείμενο αφορά στην Έρευνα και Ανάπτυξη.  Εάν προκύψουν κενές θέσεις επιλέγονται παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής,  έπειτα από ανοιχτή δημόσια κλήρωση.

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους (έτος γεννήσεως 2011).  

Τα Δικαιολογητικά Εγγραφής Νηπίων στο Ελληνόφωνο Νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

1. Το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού όπου αναγράφονται τα προβλεπόμενα εμβόλια που έχουν γίνει (Επίδειξη πρωτοτύπου-φωτοαντίγραφο).

2. Ταυτότητα ή διαβατήριο των γονέων όπου να αναγράφεται η εθνικότητα τους (Επίδειξη πρωτοτύπου-φωτοαντίγραφο).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, παρέχονται από το σχολείο κατά την διαδικασία της Εγγραφής.

Στον Δευτεροβάθμιο κύκλο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2016 -2017 ένας μαθητής εγγράφεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Σ.Ε.Π., όταν συντρέχουν επιπλέον οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Συμπληρώνει το 11ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια του έτους εγγραφής και

2. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον πρωτοβάθμιο κύκλο εκπαίδευσης ενός Ευρωπαϊκού Σχολείου ή την 5η Δημοτικού ενός σχολείου του ελληνικού εθνικού συστήματος ή ενός επίσημα αναγνωρισμένου σχολείου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ισοτιμία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα V του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (2007?D?4010?fr?3).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια με αυτά του Πρωτοβάθμιου κύκλου.

Σχόλια