Ειδήσεις

Σκληρά ερωτήματα για τη μετατόπιση ζώνης διέλευσης τυφλών

Με την αποκάλυψη της εφημερίδας "Νέα Κρήτη" σχετικά με τη μετατόπιση ζώνης διέλευσης τυφλών επανέρχεται στο θέμα θέτοντας σκληρά ερωτήματα και η δημοτική παράταξη «Ηράκλειο - Ενεργοί πολίτες».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα, η λωρίδα τυφλών στο ιστορικό κέντρο της πόλης "αθόρυβα" καταργείται, τα ειδικά πλακάκια ξηλώνονται και αντικαθίστανται με τα άλλα ομοιόμορφα αλλά κοινά, όχι για τυφλούς, και εν συνεχεία, άγνωστο με ποιο καθεστώς εγκρίσεων, δημιουργείται νέα λωρίδα τυφλών.

Και οι Ενεργοί Πολίτες σε ανακοίνωσή τους, αναρωτώνται πότε αποφασίστηκε και από πού, βάση ποιας μελέτης και με ποιο κόστος έγινε το έργο καταλήγοντας αν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα της πόλης ή κάποιοι άλλοι.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Μετά την πλατεία Ελευθερίας, τώρα η πλατεία Καλλεργών, η 25η Αυγούστου κ.α.

Μετατόπιση ζώνης διέλευσης τυφλών. Πότε αποφασίστηκε και από πού; Βάση ποιας μελέτης και με ποιο κόστος γίνεται το έργο;

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα προβλήματα της πόλης ή κάποιοι άλλοι ;

Ας δούμε όμως το νομικό πλαίσιο που ισχύει και κατά πόσο νόμιμες είναι οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 11

Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

….. το παραπάνω άρθρο μεταξύ άλλων αναφέρει

«για να εκτελεστεί έργο με αυτεπιστασία… απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξειδικευμένη πίστωση προοριζόμενη για έργο ή εργασία που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό»

«Η εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία γίνεται ……. Μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου…»

Η απόφαση για όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία ………..πρέπει να είναι αιτιολογημένη …… Ο προϋπολογισμός του έργου προκύπτει από τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης …»

Εφαρμόστηκε τίποτε από τα παραπάνω;

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η δημοκρατική λειτουργία φαίνεται να είναι ζητούμενο.

? Λαμβάνονται αποφάσεις από την Δημοτική αρχή χωρίς καμία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων

? Λαμβάνονται αποφάσεις που έρχονται, μετά και την εκτέλεση τους , στο δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

? Λαμβάνονται αποφάσεις που ποτέ δεν υλοποιούνται διότι δεν ταιριάζουν φαίνεται με το προφίλ της πλειοψηφίας.

? Υποβαθμίζεται συνειδητά ο ρόλος του Δημοτικού Σύμβουλου και του Συμβουλίου τόσο με τον τρόπο λειτουργίας όσο και με τον σεβασμό της αντίθετης άποψης.

Η προσφιλής τους άποψη «είμαστε πλειοψηφία» καθορίζει την στάση της δημοτικής αρχής και σήμερα πλέον έχει αρχίσει να καθορίζει και συμπεριφορές άσκησης εξουσίας.

Επίβλεψη β' φάσης Πολιτιστικού Κέντρου

Επίσης, η δημοτική παράταξη "Ηράκλειο - Ενεργοί πολίτες" αναφέρεται και στον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών της β' φάσης του Πολιτιστικού κέντρου.

Δείτε την ανακοίνωση:

Κύριε  Δήμαρχε

Στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της  ΔΕΠΤΑΗ, ο  επικεφαλής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εισηγήθηκε τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών της β' φάσης του Πολιτιστικού κέντρου.

Οι οριζόμενοι είναι μηχανικοί της ΔΕΠΤΑΗ και στην ανακοίνωση δεν περιλαμβάνεται κανένας μηχανικός  του Δήμου, πού όπως είχατε δεσμευτεί θα ήταν συνεπιβλέποντες στο έργο.

Επειδή με την συγκεκριμένη ενέργεια του επικεφαλής της διευθύνουσας υπηρεσίας στην ουσία παρακάμπτεται η δέσμευση σας, ρωτάμε:

? Αν ήταν σε γνώση σας η παραπάνω ενέργεια

? Αν προτίθεστε να διορθώσετε την παραπάνω απόφαση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις σας και αν προκύπτει κάποιο θέμα με τις ενέργειες του  προϊσταμένου της διευθύνουσας  υπηρεσίας.

Σχόλια