Ειδήσεις

Δείτε τις απαντήσεις σε Λατινικά και Χημεία

Στα μαθήματα των Λατινικών (Ανθρωπιστικές Σπουδές) και της Χημείας (Θετικές Σπουδές) εξετάζονται σήμερα, Δευτέρα, οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων με το νέο σύστημα.


Στα ίδια μαθήματα, Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης και Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, εξετάζονται και οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ με το παλαιό σύστημα.Οι πανελλαδικές συνεχίζονται την Τετάρτη 1η Ιουνίου με Βιολογία Γενικής Παιδείας για τους υποψήφιους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων που εξετάζονται με το νέο σύστημα, ενώ όσοι εξετάζονται με το παλιό σύστημα θα γράψουν Νεοελληνική Γλώσσα (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τεχνολογική Κατεύθυνση) και Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογική Κατεύθυνση).

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και πρωτοτυπίες τα θέματα των λατινικών

Τόσο τα ζητούμενα της γραμματικής όσο και του συντακτικού αναφέρονται σε όλο σχεδόν το φάσμα της εξεταστέας ύλης. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη καλής προετοιμασίας και ιδιαίτερης προσοχής στις λεπτομέρειες. Συνεπώς τα θέματα ήταν απόλυτα διαχειρίσιμα από τους καλά προετοιμασμένους υποψήφιους, όπως σχολιάζει καθηγητής από το φροντιστήριο "Θεμέλιο".

Δείτε εδώ τα θέματα Χημείας Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος.

Δείτε εδώ τα θέματα Χημείας Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος.

Δείτε εδώ τα θέματα Χημείας Ημερήσιων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος.

Δείτε εδώ τα θέματα Χημείας Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος.

Δείτε εδώ τα θέματα Λατινικών Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος.

Δείτε εδώ τα θέματα Λατινικών Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος.

Δείτε εδώ τα θέματα Λατινικών Ημερήσιων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος.

Δείτε εδώ τα θέματα Λατινικών Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος.

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα:

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα των Λατινικών Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος εδώ.

Δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων της Χημείας εδώ

Σχόλια