Ειδήσεις

Ρύθμισαν χρέος σε άνεργο δανειολήπτη

Ευνοϊκότατη και ελπιδοφόρα είναι η απόφαση του Ειρηνοδικείου Βάμμου, που δικαιώνει πλήρως άνεργο δανειολήπτη ρυθμίζοντας το χρέος του μέχρι το 2017 με καταβολή μηνιαίας δόσης 50 ευρώ, σώζοντας όλα του τα περιουσιακά του στοιχεία.


Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  με την υπ' αριθμ. 8/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βάμμου, έχουμε πλήρη διάσωση του συνόλου της περιουσίας του δανειολήπτη, ρυθμίστηκε το χρέος του, ορίστηκε δόση σύμφωνα με το οικονομικό του "μπορώ" και σε χρονικό διάστημα 16 μηνών θα πληρώσει συνολικά 800 ευρώ.

Η υπόθεση του, θα επανεξεταστεί σε νέα ημερομηνία του έτους 2017 και εφόσον διαπιστωθεί βελτίωση των οικονομικών του στοιχείων του εν λόγω δανειολήπτη, η απόφαση θα μεταρρυθμιστεί υπέρ των πιστωτών του, πράγμα που δεν φαίνεται εφικτό, λόγω της υπάρχουσας αναπηρίας του, αλλά και της γενικότερης ύφεσης και επικρατούσας ανεργίας. Επομένως η απόφαση αυτή θα παραμείνει ως έχει, διαγράφοντας του το Δικαστήριο το υπόλοιπο χρέος του, των 19.635,43 θα διαγραφεί,  δηλαδή θα έχουμε "κούρεμα" του χρέους του κατά 96%.


Αναλυτικά, πρόκειται για δανειολήπτη άνεργο, με σοβαρά προβλήματα υγείας, (αναπηρία 67%) ηλικίας 42 ετών, άγαμο, χωρίς τέκνα, με μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.


Εισόδημα που διαθέτει: Λάμβανε σύνταξη αναπηρίας, μέχρι στις 1-2-2016, όμως, έπαψε να του καταβάλλεται και δέχεται οικονομική ενίσχυση από τα αδέλφια του και τους γονείς του, ύψους 150 ευρώ μηνιαίως.


Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:


- Αρκετά αγροτεμάχια, αλλά χωρίς σημαντική χρηματική αξία.


Το δικαστήριο του Βάμμου, εξέδωσε την υπ' αριθμ. 8/2016απόφαση με την οποία:


• Δέχεται την αίτηση.


• Ρυθμίζει τα χρέη του δανειολήπτη, με τον ορισμό μηνιαίας δόσης των 50 ευρώ, για 16 μήνες και επανεξέταση στις 25-9-2017


Συμπερασματικά: H υπαρ.8/2016 απόφαση, πρέπει να θεωρηθεί ευνοικότατη και ελπιδοφόρα για τον άνεργο,  ανάπηρο δανειολήπτη, με περιουσιακά στοιχεία, με χρέος 20.435,43 ευρώ σε τέσσερις τράπεζες,  σε (καταναλωτικά δάνεια και από κάρτες) καθώς ουσίας, καλείται να καταβάλλει μόνο 800 ευρώ.

Για ενημέρωση και συμβουλευτική αλλά και ένταξη στο νέο νομικό πλαίσιο, του τροποποιημένου "ν. Κατσέλη", μπορεί ο κάθε δανειολήπτης να επικοινωνεί καθημερινά, με τα γραφεία της Ένωσης που λειτουργούν στην πλατεία 1866 στα Χανιά (τηλ. - φαξ: 28210.92306 και στην οδό Λακέρδας 11 στην Ιεράπετρα τηλ. 28420.20140).

Σχόλια