Ειδήσεις

Βιολογία και Ανάπτυξη Εφαρμογών σήμερα στις Πανελλαδικές

Σε Βιολογία και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον εξετάστηκαν την Παρασκευή οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα και οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β') που δίνουν με το παλιό σύστημα.

Τα θέματα στη βιολογία κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται ευκολότερα σε σχέση με πέρυσι αλλά μεγαλύτερα σε όγκο με πολλά υποερωτήματα. Απαιτούσαν πολύ καλή ανάγνωση και κατανόηση των εκφωνήσεων. Κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης. Ένας πολύ καλά προετοιμασμένος μαθητής που έδινε ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα των ασκήσεων μπορούσε να αντεπεξέλθει.

Οι υποψήφιοι τεχνολογικής κατεύθυνσης, του κύκλου Τεχνολογίας και Παραγωγής (των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-ομάδα Β', που δίνουν με το παλιό σύστημα), θα εξεταστούν στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας.


Η δεύτερη εβδομάδα των Πανελλαδικών θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο, με την εξέταση στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, στον Προγραμματισμό Υπολογιστών και στην Οικοδομική, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που εξετάζονται με το νέο σύστημα.Στα ίδια μαθήματα θα εξεταστούν και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ της ομάδας Α' του παλιού συστήματος, με επιπλέον μαθήματα εξέτασης τα Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ και τα Στοιχεία Παθολογίας γράφει ο ΣΚΑΙ.

Τα θέματα

Δείτε εδώ τα θέματα της Βιολογίας Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Θετικών Σπουδών).

Δείτε εδώ τα θέματα της Βιολογίας Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (κατεύθυνσης).

Δείτε εδώ τα θέματα της Βιολογίας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Κατεύθυνσης).

Δείτε εδώ τα θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Τεχν/κής κατ/νσης).

Δείτε εδώ τα θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Σπουδών Οικον.& Πληρ/κής).

Απαντήσεις

Η Διδακτική Ομάδα από το Φροντιστήριο "Θεμέλιο", δίνει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν στους υποψηφίους.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Σπουδών Οικον.& Πληρ/κής).

Δείτε εδώ τις απαντήσεις στα θέματα της Βιολογίας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Κατεύθυνσης).

Σχόλια