Ειδήσεις

Την 1η Ιουνίου αρχίζουν οι εγγραφές στα σχολεία

Από 1 ως 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Myschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του προϊσταμένου του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

Επιπλέον, για την εγγραφή στα νηπιαγωγεία υποβάλλεται δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου, ενώ για την εγγραφή στα δημοτικά απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σχόλια