Ειδήσεις

"Ανάσα" για υπερχρεωμένο έμπορα

Πλήρη προστασία της ακίνητης περιουσίας και ρύθμιση των οφειλών πρώην εμπόρου, ύψους 187.431,94 ευρώ, έναντι 7 πιστωτριών τραπεζών διέταξε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου με προσωρινή διαταγή του.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο εν λόγω δανειολήπτης, ηλικίας 34 ετών, δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής του, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία, εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών του (λόγω οικονομικής ύφεσης).

Πρόκειται για δανειολήπτη ο οποίος διέκοψε την λειτουργία της εμπορικής επιχείρησης του (πώληση καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού), το έτος 2014 και έχει διαγραφεί από τα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε και όσο διατηρούσε την επιχείρησή του κατέβαλε κανονικά τις οφειλές του, προς όλους τους πιστωτές του.


Εισοδήματα που διαθέτει: 400 ευρώ, από περιστασιακή απασχόληση, συν τις μηνιαίες απολαβές της συζύγου που ανέρχονται στο ποσό των 1.443,56 ευρώ.


Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει: Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα Ι.Χ.

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου,  αφού μελέτησε το φάκελο της δικογραφίας, τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσης, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, εξέδωσε την ημερ. 16/10/2015, Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:

α) Δέχεται την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

β) Διατάσσει, α) την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και β) Απαγορεύει προσωρινά κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, όπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση, όπως επίσης απαγορεύει κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος του καθώς και την εγγραφή προσημείωσης στην περιουσία του μέχρι τη συζήτηση της αίτησης.

 γ) Ορίζει, για την ικανοποίηση των Τραπεζών.  την καταβολή μηνιαίας δόσης, 400 ευρώ, διανεμομένη συμμέτρως, προς στις πιστώτριες τράπεζες.  μέχρι το έτος 2018. 

Για την Νομολογία: Ο ισχυρισμός των τραπεζών ότι, ο αιτών έχει την εμπορική ιδιότητα απορρίφθηκε από το Δικαστήριο του Ηρακλείου, καθώς υπήρξαν τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία επί του αντιθέτου (Διακοπή δραστηριότητας από την ΔΟΥ, διακοπή ασφαλιστικού φορέα) Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ. 28210.92306, 28210.92666 και 28420.20140.

Σχόλια