Ειδήσεις

Μετακομίζει και η λαϊκή των Καμινίων;

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα στα Καμίνια από τις οδούς Καντάνου, Απτέρων και τμήμα της Θεοκρίτου.

Α) Για ένα εξάμηνο (Άνοιξη- Καλοκαίρι ) στην οδό Μάχης Κρήτης αρ. 125 (είκοσι μέτρα από το πρατήριο υγρών καυσίμων έως το Γυμναστήριο ή  το κτίριο  Ραδιοφωνίας ΕΡΤ  και όλη την  οδό  Πατρόκλου, και

Β) Για ένα εξάμηνο (Φθινόπωρο- Χειμώνα) στις οδούς Συβρίτου, Γορτύνης και Εργάνης.

H ανωτέρω απόφαση με τη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχόλια