Ειδήσεις

Κατέλαβαν το μηχανολογικό εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών

Οικονομική ασφυξία για τους ιδιοκτήτες σχολών οδηγών που προχωρούν από σήμερα σε 48ώρο  αποκλεισμό του Μηχανολογικού.

H συναινετική λύση δε βρέθηκε με τους εξεταστές και 1.000 περίπου άτομα νέοι οδηγοί απ' όλη την Κρήτη βρίσκονται εδώ και τρεις μήνες σε ιδιότυπη ομηρία, καθώς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους για την απόκτηση διπλώματος.

Αιτία η διαμαρτυρία των εξεταστών - υπαλλήλων στο Μηχανολογικό για την περικοπή με απόφαση των θεσμών του επιδόματος των 170 ευρώ που έπαιρναν για την πρακτική εξέταση των υποψηφίων.

Στον πάγο το πρακτικό μέρος της εξέτασης. Στην αναμονή 1.000 υποψήφιοι σε όλο το νησί.

Παρά τις προσπάθειες ωστόσο των εκπαιδευτών και της περιφέρειας δεν βρέθηκε λύση και οι εξεταστές απέχουν της διαδικασία εδώ περίπου και ένα τρίμηνο.

Μιλώντας στο Ράδιο 9,84 ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Αλέξανδρος Μεϊμαράκης επανέλαβε ότι η πολιτεία έπρεπε απ' την αρχή που προέκυψε το θέμα να έχει νομοθετήσει και λύσει το θέμα.

Είπε ότι σε ομηρία βρίσκονται επίσης και οι ίδιοι καθώς μη ολοκλήρωση της διαδικασίας σημαίνει ότι δεν πληρώνονται για την εργασία τους με τα λειτουργικά έξοδα και τις υποχρεώσεις να τρέχουν και κάλεσε σε αυτή την κινητοποίηση και τους υποψήφιους οδηγούς.

Τέλος είπε ότι η περιφέρεια Κρήτης φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει υπογράψει απόφαση που να τους βγάζει προσωρινά από το αδιέξοδο χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν περισσότερα.Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο θα λήξει η κινητοποίηση διευκρίνισε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα σε διευκρινίσεις προχωράει ο σύλλογος υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης που σχετίζεται με το θέμα των εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών.

Ειδικότερα όπως αναφέρουν: ο Δ. Σ του Συλλόγου μας με αφορμή τα δημοσιεύματα του τύπου για το θέμα  των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών οφείλει να διευκρινίσει προς ενημέρωση των πολιτών και αποκατάσταση της αλήθειας τα εξής:

Η εξέταση των υποψηφίων οδηγών διενεργείται από μόνιμους υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και λαμβάνει χώρα εκτός ωραρίου εργασίας. Για την συμμετοχή τους στο έργο των εξετάσεων, οι εξεταστές μέχρι πρόσφατα αποζημιώνονταν με το ποσό των 40 € (μικτά) ανά ημέρα εξέτασης, χωρίς ωστόσο η μηνιαία αποζημίωση να υπερβαίνει το ποσό των 240 €, ακόμη κι αν οι συμμετοχές ήταν περισσότερες από έξι ανά μήνα, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Δεδομένου ότι, σε κάθε ημέρα εξετάσεων κάθε εξεταστής συμμετείχε κατά μέσο όρο σε 4-6 εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και κάθε υποψήφιος οδηγός για κάθε πρακτική ή θεωρητική δοκιμασία υποχρεούται στην έκδοση παραβόλου 10 €, είναι προφανές ότι η υφιστάμενη διαδικασία δεν είχε δημοσιονομικό κόστος ούτε και βάρυνε την λειτουργία του δημοσίου αφού γινόταν εκτός ωραρίου εργασίας.

Από 1/1/2016, ημερομηνία ισχύος του Ν. 4354/2015, καταργήθηκε κάθε διάταξη και Υ.Α. που πρόβλεπε τη χορήγηση αμοιβής για τη διενέργεια εξετάσεων εκτός ωραρίου, με αποτέλεσμα οι εξεταστές να απέχουν από την διενέργεια των εξετάσεων, μέχρι να ρυθμιστεί το ειδικό καθεστώς που θα διέπει την συμμετοχή τους σε αυτές.

Το υπουργείο ωστόσο μέχρι σήμερα, δεν έχει καταθέσει την σχετική τροπολογία  του νόμου 4354/2015 (άρθρο 21 παρ.1) που να ρυθμίζει το θέμα της αποζημίωσης (και όχι επιδόματος όπως έχει εσφαλμένα χαρακτηριστεί από τα ΜΜΕ), παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Επίσης δεν έχει φροντίσει ώστε να αρθούν τα προβλήματα που απορρέουν από την καθυστέρηση αυτή π.χ. με παράταση των αδειών που λήγουν.

Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί επιχειρούν κάποιες Περιφέρειες να επιλύσουν εκδίδοντας αποφάσεις σύστασης επιτροπών εξετάσεων με τη δικαιολογία του επείγοντος και εντός ωραρίου εργασίας. Λόγοι επείγοντος που να επιτρέπουν την σύσταση αυτών των επιτροπών δεν δικαιολογούνται, παρά μόνο σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, θεομηνιών κ.λ.π. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και δη στην συγκεκριμένη, η αξιολόγηση περιπτώσεων ως επείγουσες ή μη δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε κριτήρια υποκειμενικά και αμφισβητούμενα που πλήττουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

Σε ότι αφορά στην εντός ωραρίου διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει ότι θα προκαλέσει χάος, στην ήδη ασφυκτική  κατάσταση που επικρατεί στη Δ/νση Μεταφορών κ Επικοινωνιών Π.Ε Ηρακλείου, όπου υπηρετούν 35 συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται με εξαντλητικούς ρυθμούς. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε,  ουδεμία κίνηση για την αποσυμφόρηση του έργου των υπαλλήλων, ώστε αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν και στα καθήκοντά τους ως εξεταστές, δεν έχει επιχειρηθεί πριν την έκδοση της απόφασης αυτής.

Το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο (ΟΣΥΑΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα που ισχύουν σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας, έχει προκηρύξει αποχή από το έργο των εξετάσεων μέχρι να ρυθμιστούν νομοθετικά οι επιμέρους παράμετροι της αποζημίωσης των εξεταστών. Κατ' επέκταση είναι δικαίωμα κάθε συναδέλφου που εμπλέκεται να αποφασίσει αν θα συμμετέχει ή όχι σε αυτή την αποχή. Απειλές για προσωπικές προσκλήσεις δεν συνάδουν με το δημοκρατικό δικαίωμα της συνδικαλιστικής αντίδρασης και ελπίζουμε να μην υλοποιηθούν.

Τέλος, αναφερόμενοι στις έντονες φημολογίες περί δημιουργίας σώματος εξεταστών από ιδιώτες οφείλουμε να υποστηρίξουμε το δημόσιο συμφέρον προασπίζοντας μια διαδικασία που δεν επιφέρει δημοσιονομικό κόστος, δεν επιβαρύνει τις αποδεκατισμένες υπηρεσίες με πρόσθετο έργο και επιβαρύνει τον πολίτη με ένα πολύ μικρό ποσό, που πολύ δύσκολα μια ιδιωτική πρωτοβουλία θα άντεχε να κρατήσει τόσο χαμηλά.

Ρεπορτάζ: Αγγέλα Δουλγεράκη

Φωτογραφίες: Νίκος Χαλκιαδάκης

Σχόλια