Ειδήσεις

Πως θα κερδίσουν Κρητικοί 32.000€ για σπουδές στο εξωτερικό

Τέσσερις υποτροφίες, συνολικού ποσού 32.000 ευρώ, πρόκειται να δώσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη". Οι τυχεροί θα είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους (επιπέδου master ή εκπόνησης διδακτορικού) στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής». Οι τέσσερις που θα ενισχυθούν με 8.000 ευρώ έκαστος, θα προκύψουν από επιλογή, χωρίς διαγωνισμό.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία, του Προξένου ή του Πρέσβεως βεβαιούντος την ευδόκιμο φοίτηση.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο 2810-393620 από την Ευγενία Μπαλάφα, καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών ή Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ρεπορτάζ:Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια