Ειδήσεις

Ενίσχυση μέχρι και 22.000 ευρώ σε νέους αγρότες

Χρυσή ευκαιρία για νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία έρχεται να αποτελέσει το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τίτλο "Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς", που αναμένεται να προκηρυχθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη γεωργία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες για το πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα μάς δίνει σήμερα ο σύμβουλος Επιχειρήσεων της Proactive Α.Ε. κ. Νίκος Μπουνάκης, αναλύοντας από τη μια τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, και από την άλλη τη μεγάλη και σημαντική στήριξη που έρχεται να προσφέρει σε κάθε νέο που έχει ιδέες και θέλει να ασχοληθεί με τη φυτική και ζωική παραγωγή.

-Τι είναι το πρόγραμμα για νέους αγρότες;

«Σε μια περίοδο όπου πολύς κόσμος ενδιαφέρεται και ειδικά νέοι άνθρωποι για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, η μεγάλη ευκαιρία δίδεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 6 δισεκατομμυρίων, για το οποίο έχει ήδη γίνει μια προδημοσίευση και αφορά στις επενδύσεις στον αγροτικό χώρο. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό και στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας. Στοχεύοντας επίσης και στο να δοθούν κίνητρα για την είσοδο νέων ανθρώπων στο χώρο της αγροτικής οικονομίας».

- Ποια τα κριτήρια και ποιες οι κινήσεις που πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

«Οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να ασκήσουν γεωργική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα πρέπει οπωσδήποτε πρώτα από όλα αυτή την περίοδο να δηλώσουν τα αγροτεμάχια ή τα ζώα τους, αντίστοιχα, στο σύστημα ΟΣΔΕ. Αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση και μια κίνηση στην οποία οφείλουν να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι άμεσα, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα. Βασικά κριτήρια τώρα ένταξης στο πρόγραμμα είναι: οι υποψήφιοι να μην έχουν ασκήσει στο παρελθόν το επάγγελμα του αγρότη ή του κτηνοτρόφου διότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αγρότες, μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα να μην έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους, ενώ ζητείται επίσης να καταθέσουν συγκεκριμένες εκτάσεις και ιδέες για το είδος της φυτικής ή ζωικής καλλιέργειας που θέλουν να ακολουθήσουν, διότι ανάλογα το είδος υπάρχουν οι δείκτες βιωσιμότητας αγροτικής εκμετάλλευσης με τους οποίους μοριοδοτείται ο δικαιούχος.

Το σημαντικότερο όμως όλων όσον αφορά στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών είναι ότι, εκτός από το ότι σε βοηθάει να ενταχθείς στο χώρο της αγροτικής οικονομίας, από εδώ και πέρα, για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της αγροτικής του εκμετάλλευσης ο δικαιούχος μοριοδοτείται επιπλέον σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ενταχθεί μετέπειτα, έχοντας ταυτόχρονα ευνοϊκότερους όρους από τους παλιούς αγρότες».

- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016;

«Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 ευρώ. Δικαιούχοι επίσης είναι νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%)».

- Ποια είναι η διάρκεια δράσης και το ποσό ενίσχυσης του προγράμματος;

«Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4. Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών, και κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης».

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σε δύο δόσεις η ενίσχυση

- Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση αυτή;

«Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις, ενώ η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης».

- Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την προαξιολόγηση των νέων αγροτών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα;

«Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής: α) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, β) αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) των τριών τελευταίων ετών (2013, 2014, 2015), γ) εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (2013, 2014, 2015), δ) ΟΣΔΕ του εκμισθωτή που να φαίνεται η κατοχή των παραπάνω αγροτεμαχίων ή Ε9 και Ε9 υποψηφίου και συζύγου, και τέλος, ε) σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης».

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια