Ειδήσεις

27 Ιουνίου η δημοπράτηση για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου

Τελικά λύθηκε το μυστήριο με την παράταση της δημοπράτησης του έργου του νέου αεροδρομίου Καστελλίου. Σήμερα αναρτήθηκε επιτέλους στην  ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπουργική Απόφαση που ορίζει την μετάθεση της προγραμματισμένης για την περασμένη Παρασκευή 6 Μαϊου δημοπράτησης για τις 27 Ιουνίου.

Στην Υπουργική Απόφαση εξηγούνται και οι λόγοι που οδήγησαν στην νέα αυτή παράταση . Λόγοι, όπως προκύπτει, τεχνικού χαρακτήρα που έχουν να κάνουν με τις αναγκαίες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν από το Υπουργείο Υποδομών-μεταφορών στα τεύχη δημοπράτησης με βάση σχόλια και παρατηρήσεις που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι διεκδικητές του μεγάλου έργου.

Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται:

Εκκρεμεί η απάντηση σε ορισμένα σχόλια και ερωτήματα των ενδιαφερομένων αφορούν τα κατά κύριο λόγο θέματα της ΥΠΑ , που υποβλήθηκαν τόσο κατά την υποβολή των σχολίων επί των Τευχών Μεταβολών όσο και µετά την λήξη της περιόδου σχολιασμού των Τευχών Μεταβολών.

Παράλληλα διατυπώθηκαν και αιτήματα για παράταση και της ημερομηνίας κατάθεσης των Προσφορών λόγω:

• της ανάγκης µμετάφρασης των Τευχών Μεταβολών και ενημέρωσης αλλοδαπών εταιρειών που συµµετάσχουν στους ενδιαφερόμενους ομίλους που προτίθενται να υποβάλλουν προσφορά

• της ενημέρωσης που πρέπει να γίνει στους Χρηματοδότες (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - Τράπεζες) του Έργου για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στα Τεύχη Μεταβολών προκειμένου να υποβληθούν ανταγωνιστικές προσφορές

• των αλλαγών που τυχόν θα προκύψουν κατά την διαμόρφωση των Τελικών Τευχών Μεταβολών, βάσει των νέων σχολίων που υποβλήθηκαν, και του πρόσθετου χρόνου που θα απαιτηθεί για την επεξεργασία τους.

Για τους λόγους αυτούς αποφασίζουμε, εγκρίνουμε την Τροποποίηση των άρθρων 2.1.52 και 14.2 της ?ιακήρυξης των Τευχών Μεταβολών, την Παράταση της Ημερομηνίας ?ημοπράτησης (κατάθεσης προσφορών) του ?ιαγωνισμού του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου ?ιεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Προσφορών την Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» και ορίζουμε ως Χρόνο Υποβολής των Προσφορών την 27η Ιουνίου 2016, ημέρα ?ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια