Ειδήσεις

Καταγγελία: Μεγάλη εταιρεία καταπατά εργασιακά δικαιώματα

Καταγγελία "φωτιά" βλέπει το φως της δημοσιότητας από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου, που αφορά μεγάλη κατασκευαστική αγγελία και τις αλλαγές που προσπαθεί να περάσει στις εργασιακές σχέσεις με τους υπαλλήλους της.

Όπως καταγγέλεται, το βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων "ατομικών συμφωνιών" για τις οποίες προσπαθεί η εταιρεία να εντάξει τους υπαλλήλους, είναι ότι δεν αναφέρεται ρητά η ημερομηνία λήξης τους και αυτοδίκαιης χωρίς όρους επαναφοράς στο πρότερο καθεστώς της εργασιακής σχέσης.

Εκτός όμως από αυτό, καταγγέλλεται ότι προσπαθεί να εντάξει τις νέες συμβάσεις με το προσωπικό υπό το Αγγλικό Εμπορικό Δίκαιο δημιουργώντας αβεβαιότητα για το πως θα μπορεί να διεκδικηθεί το οτιδήποτε στο εξωτερικό και προφανώς υπό καθεστώς δυσκολότερο σε σχέση με τα ελληνικά δικαστήρια.

Στην ανακοίνωση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου αναφέρεται:

Ευθεία καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων σημειώνεται το τελευταίο διάστημα, με πρόσχημα την «οικονομική κρίση». Υπό την απειλή της απόλυσης και τον εφιάλτη της ανεργίας, καλούνται εκβιαστικά οι εργαζόμενοι να αποδεχτούν ατομικές συμβάσεις, μετατροπής βασικών όρων της εργασιακής σχέσης, όπως περικοπή ωρών εργασίας με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη περικοπή αποδοχών.

Αυτές οι «ατομικές συμφωνίες», που επιβάλλονται από τον εργοδότη, έχουν εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα για τον εργαζόμενο, αφού ουσιαστικά μετατρέπουν τη μόνιμη, αορίστου χρόνου απασχόληση σε μερική ή σε «εκ περιτροπής» εργασία και οδηγούν στην απώλεια κατοχυρωμένων εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.   

Εκτός των ανωτέρω, το βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων «ατομικών συμφωνιών» είναι ότι δεν αναφέρεται ρητά η ημερομηνία λήξης τους και αυτοδίκαιης και χωρίς άλλους όρους επαναφοράς στο πρότερο καθεστώς της εργασιακής σχέσης.

Συνεπώς οι εργαζόμενοι, που κάτω από πιέσεις και με την απειλή της απόλυσης, μετατρέπουν με «ατομική συμφωνία» την εργασιακή τους σχέση, βρίσκονται σε δεινή κατάσταση με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον.

Σύμφωνα με δημοσιοποιημένη καταγγελία  εκ μέρους του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Ηρακλείου, την Παρασκευή 1/4/2016, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ-ηγέτιδα κατασκευαστική εταιρεία- εκβιαστικά απέλυσε επί 4 ετών εργαζόμενη σε αυτόν, γιατί αρνήθηκε να υπογράψει ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με πρωτοφανείς καταχρηστικούς όρους. Οι όροι της συγκεκριμένης σύμβασης, που η εταιρεία εκβιαστικά και επιμόνως έχει ζητήσει να υπογράψουν και άλλοι εργαζόμενοί της, συνιστά πρόκληση για κάθε εργαζόμενο σε οποιονδήποτε κλάδο του ιδιωτικού τομέα και αιτία για ξέσπασμα σωρειών αντιδράσεων για το συνδικαλιστικό κίνημα με σκοπό την διεκδίκηση των εργασιακών, αλλά και ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με την εν λόγω  καταγγελία, οι αιχμηρές απαιτήσεις και ενέργειες από την μεριά  της εργοδοσίας του ομίλου είναι οι εξής κάτωθι:

- Επιχειρεί να εισάγει το Αγγλικό Εμπορικό Δίκαιο (!!) στις συμβάσεις των εργαζόμενων μηχανικών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ)-Μπλοκάκι, που αποτελεί την κύρια μορφή εργασιακής σχέσης για τους μισθωτούς μηχανικούς του ομίλου και γενικά, για όλους αυτούς που συγκαταλέγονται στον τεχνικό κλάδο.

- Ζητάει από τους εργαζόμενους να υπογράψουν συμφωνητικό ότι δε θα πληρώνονται σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή τραυματισμού. Όποιος τυγχάνει να αρρωστήσει για αθροιστικά πάνω από 15 μέρες/Έτος απολύεται. Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκει να επιστρέψει τους εργαζόμενους σε εργασιακό καθεστώς του 19ου αιώνα.

- Υποχρεώνει το μισθωτό με ΔΠΥ να κοινοποιεί στην εργοδοσία και να της παρέχει την δυνατότητα για επεξεργασία οποιωνδήποτε «ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων», δηλαδή πληροφορίες σχετικά με την σωματική ή ψυχική υγεία/κατάστασή του προκειμένου να παρακολουθείται η απουσία του λόγω ασθένειας.

- Ζητά από τους εργαζόμενους να υπογράψουν ότι εφόσον χρειαστεί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για δουλειά της εταιρείας θα αναλάβουν τα έξοδα για ασφάλιση Υγείας, εμβολιασμούς και μεταναστευτικές απαιτήσεις (βλ. βίζα)!

- Ζητά εκβιαστικά από τον μισθωτό τεχνικό να υπογράψει ρητή «δήλωση» ότι δε θεωρεί τον εαυτό του υπάλληλο του ομίλου.

- Υποχρεώνει τον εργαζόμενο να συνάψει συμβόλαιο με Ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της μελετητικής του εργασίας, προκειμένου να αποζημιώσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για «απώλεια, ευθύνη, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών εξόδων), ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν» κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων του.

- Ο εκάστοτε εργαζόμενος δεν θα μπορεί να βρει το δίκιο του, αφού θα πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια της Αγγλίας ή της Ουαλίας!

Ως Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου Κρήτης, ορμώμενοι από το παραπάνω περιστατικό και προασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξία της Ζωής, συν-καταγγέλλουμε την εν λόγω καταχρηστική συμπεριφορά της εργοδοσίας του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αλλά και κάθε παρόμοιου χαρακτήρα καταχρηστική συμπεριφορά απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων, όχι μόνο της συγκεκριμένης εταιρείας αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο.   

Το παραπάνω γεγονός, μας υπενθυμίζει και υπογραμμίζει μια νέα γραμμή ισορροπίας ή μάλλον ανισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργοδοτών, στην σημερινή Ελλάδα. Το τέλος  των εργατικών δικαιωμάτων με την μορφή, που τα ξέραμε μέχρι τώρα  στον ιδιωτικό τομέα είναι γεγονός, καθώς οι  Μνηµονιακές Συμβάσεις εξάρτησης με την Ε.Ε. έχουν διαδραματίσει σημαντικές  και ραγδαίες αλλαγές στην διαμόρφωση των ατομικών και συλλογικών συμβάσεων.

Σχόλια